Sista chansen! Land of Dreams visas i Vasa konsthall till och med 16.4

Land of Dreams (sv. Sagoland) är en trekanals videoinstallation av Heidi Kilpeläinens Tango Therapy -performansprojekt som konstnären förverkligade åren 2017–2019. Hon besökte förläggningar för asylsökande samt krigsinvaliders och -änkors hem, där hon sjöng till en person i taget. Därefter kunde sångens mottagare i sin tur sjunga en sång på sitt eget språk till Kilpeläinen. 

Performansen bygger på ett möte mellan två personer, där melodin fungerar som en barriärbrytande kommunikation trots språksvårigheter.