Samtal ‘Text som konst’ 17.9. vid Österbottens museum

Text som konst – ett samtal om upplevelser av samskrivning på Vasa Torg 

 

Text som konst är en hybridgenre som placerar sig mellan ord och bild. Under fem dagar i september 2020 gestaltar fem skribenter inbjudna av Stiftelsen Pro Artibus residenskonstnär* tillsammans Salutorget i Vasa med ord.

Ett samtal om konstformen och om gruppens upplevelser av samskrivningen kommer att hållas i kaféet på:
Österbottens museum, Museigatan 3, 65100 Vasa torsdagen den 17.9 kl. 15–17.

Mer information hittar man här.