Restriktioner för sammankomster inomhus (MUSEERNA ÄR ÖPPNA)

Med beslutet som fattades 31.12 förbjuder Regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finland med stöd av 58 § 1 momentet i lagen om smittsamma sjukdomar i kommunernas områden i Österbottens välfärdsområde alla offentliga tillställningar och allmänna sammankomster som ordnas inomhus där antalet deltagare överstiger 20 personer.

(20-personersregeln gäller evenemang och tillställnignar, som t.ex. publikguidningar)