Samlingsutställningarna på Österbottens museum förnyas

De permanenta samlingsutställningarna på Österbottens museum förnyas under året.

Först öppnas Hedmanska våningen, där verk har hängts upp som tematiska helheter i de fyra konstsalarna. Terranovas naturvetenskapliga utställning blir färdig 2021.

 

På Hedmanska våningen har de fyra konstsalarna förnyats under våren. Till utställningen har valts ut 70 konstverk som ger en så mångsidig bild av Karl och Elin Hedmans samling som möjligt.

 

I salarna finns utöver finländsk konst även äldre utländsk bildkonst, skulpturer samt några exempel på grafik. Bland konstnärerna finns bekanta namn från von Wright till Schjerfbeck, men utställda finns även sällan skådade exempel på äldre utländsk konst. Av skulpturerna visas bland annat marmorskulpturen Fasan av Wäinö Aaltonen.

 

Verken har inte hängts upp i kronologisk ordning eller enligt konsthistoriska stilriktningar.

 

– Verken bildar olika tematiska helheter utifrån varje betraktares egna erfarenheter, säger Auli Jämsänen, samlingschef vid Vasa stads museer.

 

Verk har rengjorts och restaurerats av konstkonservatorer. Många verk har återfått sina ursprungliga ramar som man satt i stånd. De pappersbaserade verken kommer att bytas ut mot nya då och då.

 

Miniatyrutställningar i vitriner

 

Utställningsbesöket börjar redan i Österbottens museums gamla entréhall där det finns en miniatyrutställning i två vitriner.

 

– I den ena vitrinen har vi ställt ut förhistoriska fynd ur Tovostinsamlingen och i den andra smycken som burits av kvinnor i Österbotten, berättar Jämsänen.

 

I konstsalarna finns nu även måttbeställda bänkar där man kan vila under museibesöket. Hela Hedmanska våningen öppnas för allmänheten den 10 juni 2020.

 

Terranovas nya utställning öppnas i maj 2021

 

Terranovas naturhistoriska utställning förnyas från grunden. Den nya utställningen torde öppnas i maj 2021.

 

– Huvudtemana på den nya utställningen är världsarvet i Kvarken och istiden, förhållandet mellan människan och den havsnära naturen i Österbotten samt klimatförändringen. Det nya Terranova ska vara så miljövänligt och lättillgängligt som möjligt, säger amanuens Tuomas Jokela.

 

Just nu pågår det rivningsarbeten i utställningslokalen. En visuell plan för den nya utställningen håller på att ta form.

 

På grund av renoveringen är utställningslokalerna stängda åtminstone till slutet av 2020, men en del lokaler kan öppnas redan tidigare.

 

Terranova öppnades 2002 i samarbete mellan Österbottens museum, Forststyrelsen och föreningen Ostrobothnia Australis.