Samlaren Lars Swanljungs rundvandring på Kuntsi på lördag 23.3

Konstsamlaren Lars Swanljung förevisar på lördag 23.3 kl. 14 hur samlandet har gått till och samlingens verk på andra våningen på Kuntsi museum för modern konst. Rundvandringen ingår i inträdesbiljettens pris.

Verk från Swanljungs samling visas på andra våningen på utställningen ”Odyssé  – en resa i konsten”. Utställningen har amerikansk, nordisk och finsk konst.

På utställningen  ”Cavén, Jylhä, Karjula, Retulainen” på första våningen ser vi förutom verk från Swanljungs samling även nyare verk av utställningens konstnärer. Av verken visas en del för första gången för allmänheten.

Kuntsi museum för modern konst har öppet från tisdag till söndag kl. 11–17. Inträdesavgiften är 9 euro och den nedsatta inträdesavgiften är  6 euro (studerande, pensionärer, arbetslösa).