Rivningen av silorna börjar – följ med silolive på Vasa stads webbplats

Rivningen av betongsilorna på Strandgatan har inletts. Under sommaren kan man följa rivningen av silorna på Vasa stads webbplats på adressen vasa.fi/silolive.

Rivningen av ett av Vasas landmärken dokumenteras av staden på flera sätt och bildmaterial produceras för stadens olika kanaler. En strömningskamera filmar rivningen av silorna turvis från två olika riktningar.  Strömningen kan man följa i realtid på webbplatsen på adressen vasa.fi/silolive.

-Vi tror att det intresserar stadsborna att silorna, som är en central strandsiluett i staden, försvinner. Samtidigt vill vi öka den allmänna kännedomen om hur rivningen framskrider. Förhoppningsvis ökar det också säkerheten i området, då man kan följa med hur rivningen framskrider från soffan där hemma, säger Vasa stads kommunikations- och marknadsföringsdirektör Leena Forsén.

Vidare kommer hela rivningsprocessen att sammanfattas i en fotoserie, som visas i form av en video.

-Vi vill få dokumenterat hur en byggd kulturmiljö, som också är av nationell betydelse, förändras, säger museidirektör Elina Bonelius. 

Enligt tidtabellen ska rivningsarbetet vara klart 24.10.2023.

På webbplats kan man också följa med en bild av inre hamnen i Vasa i realtid.