Program på Vasa stads museer i januari-februari

På Österbottens museum ordnas i januari en sakkunnigföreläsning och aftonmuseum. Även Tikanojas konsthem har aftonmuseum i februari och visningar med guidning och snabbskissande. Vasa stads museer håller även vanliga guidningar för allmänheten i början av året.

Ateneums amanuens, forskare Anne-Maria Pennonen håller en sakkunnigföreläsning på Österbottens museum torsdag 21.1.2021 kl. 18 om utställningen Petri Ala-Maunus: [Landskaps]måleriets historia och utopi. På föreläsningen får deltagarna bekanta sig med landskapsmåleriets historia och fenomen. Tillställningen hålls på finska. Du kan delta i föreläsningen med inträdesavgiften till museet eller Museikortet. Museet är på torsdag öppet för allmänheten till kl. 20.

I januari ordnas söndag 17.1.2021 en guidning för allmänheten i utställningen Olli och Bucklan i Tikanojas konsthem kl. 13 på svenska och kl. 14 på finska.

I februari kan du i samband med en guidning pröva på att göra snabbskisser

Torsdag 11.2.2021 har Tikanojas konsthem öppet för sina kunder till kl. 20. Då visas utställningen Olli och Bucklan – Paret Ehrströms liv och konst om konstnärsparet Olga Gummerus-Ehrströms (1876–1938) och Eric O. W. Ehrströms (1881–1934) liv. Under kvällen hålls även visningar med guidning och snabbskissande, där deltagarna får pröva på att göra skisser av verken med papper och penna utöver att delta i utställningsguidningen. Svenskspråkig guidning ordnas kl. 17.30 och finskspråkig guidning kl. 18.30. Du kan delta i guidningarna med inträdesavgiften till museet eller Museikortet.

Tikanojas konsthem ordnar även en sakkunnigföreläsning om utställningen Olli och Bucklan – Paret Ehrströms liv och konst lördag 20.2.2021 kl. 13. Föreläsningen hålls av Pälvi Myllylä, direktör för Visavuori museistiftelse. Under föreläsningen får deltagarna bekanta sig med konstnärsparets liv och även höra om Olgas, dvs. Ollis, ungdomstid i Vasa. Du kan delta i föreläsningen med inträdesavgiften till museet eller Museikortet. Föreläsningen hålls på finska. Museet är öppet för allmänheten till kl. 17.

Guidningar för allmänheten i Tikanojas konsthem ordnas söndag 21.2.2021 kl. 13 på svenska och kl. 14 på finska.

I februari ordnas därtill de sista guidningarna för allmänheten om utställningen Väderprognos för framtiden i Kuntsi museum för modern konst söndag 7.2.2021 kl. 13 på svenska och kl. 14 på finska. Kuntsis utställning visas till 14.2.2021.

Vasa stads museer förbehåller sig rätten till ändringar i programmet.