Politiker gjorde sin museipraktik

Vasa stads museer är också i år med i Finlands Museiförbunds kampanj ”Politikers museipraktik” 24–28.8. Stadsfullmäktigeledamoten, in stadsstyrelsens vice ordförande Marko Heinonen gjorde sin museipraktik på torsdag. 

Till praktikdagens program hör introduktion i Vasa stads museers verksamhet.   

–I år var museets regionala enhet värd för besöket, och syftet är att presentera det ansvariga museets regionala verksamhet, t.ex. kulturmiljöarbete och uppgifter i anslutning till skyddande av det arkeologiska kulturarvet, säger museidirektör Elina Bonelius. 

Marko Heinonen bekantade sig med bl.a. byggarbetsplatsen vid ruinerna i Gamla Vasa och dispositionsplanerna, verksamheten vid Sundom hembygdsmuseum och reparationen av väderkvarnen på området samt med Meteoria Söderfjärdens utställningsplaner.   

Under temaveckan “Politikers museipraktik” bjöd museer runtom i Finland in en för dem viktig politiker som får bekanta sig med museets verksamhet för en dag. I temaveckan bekantade sig över 60 beslutsfattare med museernas verksamhet på ett praktiskt sätt. Temaveckan koordineras av Finlands museiförbund, som är museernas centralorganisation och har grundats år 1923.