Persian garden-workshop vid Kuntsi, första tillfället 14.10

Persian garden – workshop lör 14.10 kl. 13-16.

Vi lär oss teckna och måla iranska eslimi- och khataei-mönster.

Det blir fem kurstillfällen: 14.10, 21.10, 11.11, 25.11 och 9.12.

Ledare: Noushin Jafarzi

Förhandsanmälan till persiangarden.noushin@gmail.com

Workshoppen är avgiftsfri, och försiggår på engelska.