Performancedag i Vasa konsthall i utställningen Dripping Cavities 12.12.

Konstnärerna Valentina Gelain & Bekim Hasaj kommer att ordna performativa akter relaterade till de projekt som visas i utställningen ’Dripping Cavities’ i Vasa konsthall under öppettid. Performanserna förändrar utställningen, genom att nya verk som relaterar till den interaktiva installationen ’Drops – close, on our own’ och serien ’Over-painted’ introduceras.

Gelain, klädd i grått, kommer att fokusera på att distansera sig från publiken och att i ensamhet abstrahera från miljön genom att linda in sig i de växande trådarna. Därmed kompletteras den andra delen i verket och förstärker dess budskap.

Hasaj, som följer en specifik process kommer att öppna upp två målardukar som har bearbetats i olika faser fyllda till olika nivåer, nu flera gånger vikta, och avslöjar formen på det färdigställda verket och tillför nya osedda verk till serien.