Österbottens statyer och minnesmärken finns med i kartapplikation

Den förnyade kartapplikationen är nu publicerad: https://geoinfo.vaasa.fi/sovellukset/StatyeriOsterbotten/

I applikationen presenteras Österbottens statyer och minnesmärken kommunvis. I nuläget innehåller den statyer och minnesmärken i Vasa, Laihela och Kaskö. Den nuvarande, mer omfattande applikationen ersätter den förra applikationen som lanserades 2019.

Under de kommande fyra åren läggs objekt i alla kommuner i Österbotten till i applikationen. Information om statyerna och minnesmärkena samlas in i samarbete med kulturaktörer och hembygdsaktivister i kommunerna. Den förra applikationsversionen innehöll bara statyer och minnesmärken i Vasaregionen.

Applikationen har tagits fram i samarbete med Österbottens museum som hör till Vasa stads museer och Aimo Nyberg. Den pensionerade bildkonstlektorn Aimo Nyberg har sammanställt objekten i Vasa och bilder på dem i applikationen. Objekten i Laihela och Kaskö har sammanställts av Österbottens museum. För genomförandet av applikationen ansvarar Vasa stads lägesdataservice.

Vi tar gärna emot förslag och tips från allmänheten i anslutning till applikationen.

Kontaktpersoner

regionkonstamanuens Silvia Rinne, (silvia.rinne@vaasa.fi), Vasa stads museer

landskapsmuseiforskare Kaj Höglund, (kaj.hoglund@vaasa.fi), Österbottens museum

lägesdatasakkunnig Eveliina Toivola, (eveliina.toivola@vaasa.fi), Vasa stad