Vasa 400

Vasa 400

Permanent utställning

Gamla kläder från utställningen ”Vasa 400” i Österbottens museum.
Vasa 400 utställning

Utställningen Vasa 400 introducerar besökaren i Vasa stads 400-åriga historia. Utställningen är permanent utställd på Österbottens museums första våning. Den öppnades år 2006, när det hade gått 400 år sedan Vasa stad grundades.

Utställningen berättar berättelser ur Vasa stads historia, vilken börjar år 1606 och slutar i det nära förflutna. Berättelserna har som sina teman bl.a. förhållanden och händelser som har format samhället, förvaltningen, utbildningen, människornas utkomst, vardag och fest. På utställningen kan besökaren också fundera över kvinnans samhälleliga position.

 

Via 1600-talets livsstil och häxförföljelser lotsas vi vidare till 1700-talet, som i Vasa färgades av den ökade bildning som utbildningen och hovrätten förde med sig. Den förödande branden år 1852 avslutade den gamla stadens epok. I den återuppbyggda Nikolajstad fick invånarna sin utkomst av sjöfart, handel och i växande grad också av industri.

På utställningen visas en bred skala av österbottnisk folkkonst, dekorationsmålade möbler samt produktion från landskapets glas- och keramikfabriker. Björköstugan visar upp skärgårdsinvånarnas livsmiljö, om stadsboendet berättar en borgarfamiljs samt en fabriksarbetares hem. Också det för Vasaborna viktiga villalivet lyfts fram. I slutet av utställningen får man med hjälp av miniatyrmodeller och fotografier se förändringen i stadsplan och -bild. I utrymmet kan man också uppehålla sig en stund vid de gamla reklamfilmerna som berättar om stadens olika skeden.