Visas nu

Visas nu

 

Jan-Erik Andersson: Fritt rum

17.9.2021-13.3.2022

Jan-Erik Andersson (f.1954) har under hela sin fyrtioåriga karriär ifrågasatt konstens och samhällets regler med överraskande och berättande verk. Till konstnärens mångsidiga produktion hör såväl performanser, rumskonst, video-, fotografi- och ljudverk, skulpturer som arkitektur, och av allt detta får man på Österbottens museum se ett mångsidigt urval.

Till Anderssons karakteristiska formspråk hör grundfärgerna, lekfulla former och olika slags ornament. Verken berättar berättelser som stiger fram antingen som personliga eller ur berättelsetraditionen. I en idé som till synes är lätt och lekfull gömmer sig ofta en djup tanke som biter sig in i samhället och mänskligheten.

I Anderssons konst känns det som om gränsen mellan samhälleligt och konstnärligt försvinner. Hans kändaste verk är helhetsverket Life on a Leaf, ett hus som konstnären själv byggt åt sin familj, som ifrågasätter de rådande idealen för modernt boende och som ända sedan det blev färdigt 2009 har väckt intresse både i hemlandet och internationellt. Life on a Leaf liksom många andra av konstnärens verk reflekterar över konstens möjligheter att påverka vardagslivet och söker i världen efter ett passande och betydelsefullt utrymme för människan. Detta framkommer också i Anderssons talrika offentliga konstverk.

Utställningen som ordnas på Österbottens museum är konstnärens första breda separatutställning i Österbotten. Presentationen av konstnären som uppnått nationellt och internationellt renommé är betydande både regionalt samt i en mera vidsträckt kontext. Den breda museiutställningen ger Andersson en möjlighet att presentera sin produktion i dess karakteristiska mångsidighet.

Bild: Jan-Erik Andersson: Sjöslag på vågor 103 – 309 Hz (2014).
Utställningsbilder: Christoffer Björklund

 

Permanenta utställningar

Naturvetenskapliga basutställning – Terranova, Obs! Stängt för renovering!

Hedmanska våningen

Vasa 400

Silverrummet, myntkabinettet och minneshallen