Visas nu

Visas nu

 

Villalivet

7.5–29.8.2021

Österbottens museums sommarutställning är Villalivet som presenterar villa- och stuglivets kulturhistoria i Vasaregionen och Österbotten från slutet av 1700-talet till nutid som ett övergripande kulturfenomen. Den presenteras med hjälp av fotografier, föremål ur samlingar och ett omfattande textmaterial. Även allmänheten har bidragit till utställningsmaterialet med sina erfarenheter, minnen och fotografier.  Utställningen lyfter fram ett urval av villa- och stugobjekt i Vasaregionen, Karleby, Jakobstad, Nykarleby och Kristinestad.

Villakulturen började i synnerhet på 1800-talet spridas från Sverige till Finland, och från Österbottens kust spred sig sommarbebyggelsen så småningom till inlandet. Utöver villa- och stugbyggnader lyfter utställningen även fram hur man levde och fördrev tiden på villorna, både vardag och fest.  Livet på sommaren under olika tidsperioder presenteras med hjälp av fotografier, kartor och föremål ur samlingar, vilka huvudsakligen kommer från Österbottens museums egna samlingar.

De första sommarvillorna i Finland byggdes i Vasa- och Gamlakarlebytrakten i slutet av 1700-talet. En av de första villorna var t.ex. Reuterholms villa (numera Lillkyro prästgård) från 1799.Villakulturen spred sig i större utsträckning i slutet av 1800-talet i och med välståndet som industrialiseringen medförde.  I de klassiska villorna med snickarglädje tillbringade man hela sommaren och återvände till staden i skiftet mellan augusti och september.  Fr.o.m. 1920-talet blev det vanligare med mindre helg- och bastustugor i stället för villorna.  Det var framfört allt den välbärgade medelklassen som levde stugliv och när levnadsstandarden höjdes på 1950-talet hade allt fler möjlighet att skaffa stuga.  Till stuglivet hörde att vistas utomhus, bada bastu, simma, fiska, odla för husbehov och plocka skogens håvor. Antalet stugor ökade kraftigt på 1980-talet, och under de följande årtiondena växte medelstorleken på fritidsbostäderna och nivån på utrustningen utvecklades.  I villabyggandet har man gått tillbaka mot det man startade ifrån för över hundra år sedan.

Utställningen har producerats av Vasa stads museer i form av en bred arbetsgrupp.

 

 


Berättelser från Vasa skärgård


Vasa skärgårds gamla kartor

 


Sunnanviks gamla villor

 


Gamla villor i Vasa-regionen

 

 

Permanent utställning

Naturvetenskapliga basutställning – Terranova  Terranova är stängd på grund av renovering.

Hedmanska våningen

Vasa 400

Silverrummet