Visas nu

Visas nu

Petri Ala-Maunus: [Landskap]måleriets historia och utopi

30.9.2020-31.1.2021

Konstnär Petri Ala-Maunus (f. 1970) har blivit känd genom sina romantiska landskapsmålningar i stort format.  Konstnärens produktion uppvisar hur mycket han lyckas hitta ur ett redan skenbart uppnött tema: landskapet. I sin första privata utställning i museum för Ala-Maunus fram sin nyaste produktion och skapar en dialog med en klassisk samling i Vasa.

Foto: Christoffer Björklund

 

Utställningen består av  växelverkan med konsthistoriskt landskapsmåleri, men baserar sig även på en växelverkan med Hedmans samling. Utgångspunkten är verket Landskapsmåleriets historia och utopi som konstnären presenterade i Finlands största konsttävling Ars Fennica. Verket är en syntes som en monumental 14 meter stor målning, där konstnären förverkligar landskapets ideal. Interventionen i samlingen baserar sig på hans målning Fjäll och fördärv, som i Ateneum temporärt ersatte Eero Järnefelts målning Sved/Trälar under penningen (1893). Samma intervention i samlingsutställningen är en ny utgångspunkt för samtidskonstnärens privatutställning även i Vasa.

Konstnären, som likvärdigt inspirerats av hötorgskonst, tidningen Vakttornet, Düsseldorfskolan och Hudsonflodens skola, behandlar klassisk målarkonst som kollage – genom sammanfogade element. Petri Ala-Maunus fördjupar sig genom sina landskapsmålningar i Hedmans samling i Österbottens museum. Å ena sidan för en del av verken en dialog med det gigantiska verket i lokalen för varierande utställningen och å andra sidan smälter den samtida konsten in som en del av den historiska Hedmanska våningen. Timligheten för utställningen bygger på åldrandet av verken, som ofta står som bekymmer för konservatorerna – vilket igen Ala-Maunus å sin sida försöker uppnå.

Foto: Christoffer Björklund

 

Ala-Maunus som arbetar i Helsingfors är född i Österbotten med härkomst i Kuortane. Konstnärens säregna sätt att måla är en kombination av en banal solnedgång genom abstrakta metoder, hans undersökningar om målerikonst och i synnerhet landskapskonceptet har sökt icke-konventionella lösningar såsom flamformade landskap eller det österbottniska salmiakformade bältesbeslaget. Ala-Maunus är kompromisslös i sin konst, och samtidigt en storfavorit bland publiken. Publiken på Ars Fennica 2019 röstade honom till bästa konstnär i utställningen.

Foton: Jefunne Gimpel och Christoffer Björklund

 

Permanent utställning

Naturvetenskapliga basutställning – Terranova  Terranova är stängd på grund av renovering.

Hedmanska våningen

Vasa 400

Silverrummet