Utställningsförslag

Utställningsförslag

I Österbottens museum ordnas utställningar som presenterar den österbottniska regionens konst, natur, historia och kultur. I utställningarna visas verk och föremål som tillhör museets egna samlingar, eller som är lånade. Utställningarna är självproducerade eller produceras tillsammans med museets samarbetspartner.

Genom förmedling av utställningarna förstärker man den lokala identiteten med hjälp av innehåll som är betydelsefullt för regionens samfund. Utställningsverksamhetens tidslinje sträcker sig från forntiden till nuet. Konstutställningarna presenterar olika konstfenomen via museets egna samlingar och regionens betydelsefulla yrkeskonstnärers produktion. De historiska utställningarna skapar broar mellan det förgångna och nutiden och öppnar nya synvinklar på historien, och ökar härigenom också förståelsen av det nutida samhället. De naturvetenskapliga utställningarna berättar om förhållandet mellan människan och naturen, om regionens ekosystem, och främjar hållbar utveckling och ekologiskt tänkande. Det sammanlagda utrymmet för de växlande utställningarna är 300 m².

Vi tar emot utställningsförslag som är i enlighet med museets profil. Förslaget bör innehålla en skriftlig beskrivning av utställningsprojektet och dess deltagare samt verkbilder (bilagorna max. 5MB).

Förslaget kan skickas till adressen maaria.salo(a)vaasa.fi.