Terranova

Terranova – naturvetenskaplig utställning

Förnyade Terranova öppnade 10.12.2022

Utställningen berättar om den unika naturen i vår region, dvs. Kvarkens världsarv, om istiden som påverkat uppkomsten av det samt om människans och den maritima naturens förhållande. Framtiden dryftas framför allt ur klimatförändringens perspektiv.

Ordet ”Terranova” är latin och betyder nytt land, som det i Kvarken uppkommer nio millimeter av årligen som en följd av landhöjningen. Med den här farten får vi landförbindelse med Sverige om cirka 2000 år. Utställningen baserar sig på Österbottens museums naturvetenskapliga samlingar, vilkas äldsta delar härstammar från 1860-talet.

I dioramorna, som skildrar Österbottens förgångna och nuvarande natur, upplever du smältande inlandsis, får kika in i östersjövikarens bo och bekanta dig med fåglarnas höstflyttning, insekternas mångfald och livet på en strandäng.  Sälbåten och havsörnens bo, som är bekanta från tidigare, finns också med på utställningen.  Mitt i dioraman som berättar om hatade djur kan du fundera på din relation till djur, omgiven av bland annat vargar, skarvar, sälar och vitkindade gäss.

I istidssimulatorn kan du själv uppleva hurdana moränåsar en glaciär kan bilda när den smälter. I utställningen erbjuds också en stund då man kan lugna sig och fundera på tidens gång medan man ser på landhöjningen, eftersom rummet har utsikt mot Norra Stadsfjärden.

Utställningen har fått understöd av Hedmans stiftelse och Bröderna Gröndahls Stiftelse.

Mer information om Höga kusten och Kvarkens världsarvsområde hittar du här: www.highcoastkvarken.org, www.merenkurkku.fi och www.naturumhogakusten.se

Terranova.