Information för besökande elevgrupper

Information för besökande elevgrupper

På Österbottens museum kan du med din grupp besöka olika slags utställningar året om. Man kan bekanta sig med utställningen med hjälp av en guidad tur, men en lärare kan också själv gå runt med sin klass på utställningen.

 

Före museibesöket

Ett museibesök fordrar alltid planering. Fundera ut hur mycket tid din grupp har, räkna in resorna och gruppens förberedelser. För att se på utställningen är det lämpligt att reservera tid som motsvarar ungefär en lektion (45 min). Tala om besöket på förhand i skolan eller på daghemmet.

Om man vill kan man på förhand före museibesöket reservera en guidning via Österbottens museums info (tfn +358 6 325 3800 eller museoinfo@vaasa.fi). Även om du inte skulle boka en guidad tur, är det för att undvika trängsel önskvärt att på förhand meddela om gruppers självständiga besök på museet.

Österbottens museum erbjuder också pedagogisk verksamhet som berör utställningarnas teman i samband med de pedagogiska veckorna. Tilläggsinformation om den aktuella verksamheten fås från lärarnas e-postlista och från lärarinfona.

 

Under besöket

Ryggsäckar, jackor och andra saker lämnas på krokarna eller i skåpen som finns i museets aula. Om man har bokat en guide för gruppen väntar hen på gruppen vid museets infodisk.

Före museibesöket är det bra att diskutera med gruppen om hur man bör bete sig i ett museum.  Det viktigaste under ett museibesök är att komma ihåg att man inte får röra vid föremålen som är framme. De är värdefulla och kan lätt ta skada.

Ofta är det också bra att komma ihåg att det i museet kan finnas andra gäster under gruppens besök och att man måste unna dem möjligheten att få njuta av utställningarna. På grund av det här bör man i utställningssalarna röra sig lugnt. Diskussion och frågor är alltid tillåtna, men onödigt oljud vore det bra att lämna utanför museet. Gruppens säkerhet och ansvaret för gruppen vilar alltid på läraren.

 

Uppgifter för museibesöket

Ett besök på Österbottens museum kan vara lärorikt även utan guidning. Nedan hittar du uppgifter som passar för skolornas läroplan, och som eleverna kan utföra på egen hand i samband med museibesöket. Läraren kan printa ut uppgifterna och ta dem med på museibesöket. De rätta svaren kan man be om per e-post. På Kvarkens skärgårds nätsidor hittar man undervisningsmaterial som hänför sig till skärgården och världsarvsområdet.

 

Utskrivbart material för lärare

Vi har samlat ihop färdiga material att skriva ut, för dig som är på väg att besöka museet med din grupp.

Djurrundturen och Konst och känsla är rundturer som passar små museibesökare.

Österbottens museums planlösning finns också att skriva ut, så att du lättare kan planera besöket.

 

Efter besöket

På återresan eller i klassen kan man ännu efteråt diskutera om de stämningar och tankar som utställningsbesöket har väckt. Utställningens teman kan man fortsätta på lektioner beroende på utställningens tema, fråga modigt museipedagogen om tips för verksamheten!