Skol- och daghemsgrupper

Skol- och daghemsgrupper

Österbottens museum lämpar sig som utflyktsmål för skolor och som inlärningsmiljö för många läroämnen. Museets basutställningar med kulturhistoria, konst och naturvetenskap som teman erbjuder stoff och innehåll för många läroplaner. De växlande utställningarna kompletterar det mångsidiga utbudet.

Med en utställning kan man bekanta sig på en guidad rundtur, men läraren kan också själv gå runt på utställningen med sin klass. Alla museets gruppguidningar bör bokas på förhand via Österbottens museums info (tfn +358 6 325 3801 eller museoinfo@vaasa.fi). Tidsbeställning bör göras också när gruppen kommer till museet på egen hand. Tips för planeringen av besöket hittar du på sidan Information för besökande elevgrupper.

Lärare som förbereder en lektion kommer in på museet gratis. För lärare är inträdet avgiftsfritt i samband med undervisningsgruppen. Guidningarna är avgiftsfria för daghems- och skolgrupper från Vasa, för andra elev- och studerandegrupper är guidningen avgiftsbelagd. Kolla upp noggrannare prisuppgifter på sidan Öppethållningstider och priser.

Ersättning för resekostnader

Skolor och daghem i Vasa som vill besöka Östenbotten museum kan ansöka om rese-ersättning från föreningen Österbottens historiska museum rf (kaj.hoglund@vaasa.fi )

 

Den pedagogiska verksamheten

För daghems- och skolgrupper ordnas i samband med utställningar pedagogisk verksamhet i form av pedagogiska veckor. Under den pedagogiska veckan får eleverna bekanta sig med den pågående utställningen under guidning. Dessutom kan det för grupper ordnas till exempel workshopar, dramaguidning, detektivturer eller guidningar i spelform. De pedagogiska veckornas guidningar skräddarsys för den aktuella åldersklassen enligt utställningens innehåll. Tilläggsinformation om kommande program får du av museipedagogen eller genom att bli medlem av lärarnas e-postlista.

Lärarinfo – bli medlem av lärarnas e-postlista!

Vasa stads museer ordnar två gånger per år ett Lärarinfo, där vi berättar om aktuella utställningar och om museets kommande program. Också via museets e-postlista för lärare sänds information om evenemang och om det pedagogiska programmet. Om du inte ännu får post i ditt namn, sänd din information per e-post till museipedagogen.