Österbottens museums museibutik – Nova Shop

Österbottens museums museibutik Nova Shop

I Österbottens museum finns en butik där du kan köpa bland annat böcker och postkort. Till försäljning finns museets egna utställningskataloger, forskningsrapporter och andra publikationer, och lokalhistoriska arbeten liksom allmän- och specialverk som handlar om konst, natur och hantverk. I museibutiken säljs också österbottniskt hantverk och finländska designprodukter.

Bland Österbottens museers egna produkter finns till exempel Vasa-brickan.

Nova Shop är öppen under museets öppethållningstider. Kom och fynda!
OBS! Vänligen kontakta museibutikerna främst via e-post