Kulturhistoriska samlingar

Kulturhistoriska samlingar

Till Österbottens kulturhistoriska samlingar hör antikmöbler, folkliga textiler, handarbets- och industriprodukter samt ett brett urval av andra föremål som speglar Österbottens historia och kultur från 1500-talet till början av 2000-talet.

Utökningen av den kulturhistoriska samlingen började när Föreningen för Österbottens historiska museum grundades år 1895. Det mål man ställde upp var att få till stånd ett museum som speglade landskapets egen kultur. Under museets första årtionden erhöll man till samlingarna material som representerar bland annat allmoge- och högreståndskultur, handarbets- och industriprodukter samt föremål som hänför sig till agrarekonomin och hemmet. Till samlingarna hör också produkter från glasfabriker som var verksamma i Österbotten på 1800-talet, föremål gjorda av österbottniska krukmakare, samt föremål som hänför sig till näringar som var typiska för kusttrakten, såsom säljakt och sjöfart.

De möbler och föremål som införskaffades av läkaren Karl Hedman och hans hustru Elin Hedman, som i ett tidigt skede kommit med i Österbottens museums verksamhet, förvaras i museet som den separata Hedmanska samlingen. I samlingen finns antikmöbler och konstföremål från Vasa, Österbotten samt från utlandet. Hedmans samling innehåller skilda undersamlingar så som silver- och keramiksamlingarna. En stor del av Hedmans samling är permanent utställd i samlarens forna bostad i museets gamla vinge, det vill säga Hedmanska våningen.

Till Österbottens museums kulturhistoriska samlingar hör också specialsamlingar såsom Ingvald Souranders silversamling och Mauritz Hallbergs myntsamling. Museet fick i slutet av 1990-talet som donation Nelin-Cronströms konsthem, som innehåller hundratals konstverk och flera tusen föremål, till exempel konstglas, dekorationsföremål, möbler och textiler. I framtiden kommer man att kunna bekanta sig med Nelin-Cronströms samling via en nätutställning.