Österbottens museums konstsamlingar

Österbottens museums konstsamlingar

I Österbottens museum finns flera konstsamlingar, till de mest betydande hör Karl Hedmans konstsamling, Österbottens museums konstsamling, Vasa konstförenings samling och Vasa stads konstsamling.

 

Österbottens museums konstsamling

Österbottens museums konstsamling är museets första konstsamling. Till samlingen har speciellt införskaffats verk av konstnärer som har verkat inom den österbottniska regionen och som har beskrivit den. Dit hör österbottnisk kyrkokonst från 1700-talet samt finländsk nutidskonst. En helhet vid namn Anne-Marie Cronströms minne samt Finlands Sparbanks deposition utgör en del av samlingen.

 

Karl Hedmans samling

Till Österbottens museums konstsamlingar hör den konsthistoriskt betydelsefulla Karl Hedmans samling som omfattar ungefär 800 konstverk. Samlingen grundar sig på de verk som Karl och Elin Hedman samlade. Men införskaffningar har gjorts även senare med medel från den Hedmanska stiftelsen.

Hedman köpte finländsk bildkonst från 1700–1900-talet samt utländsk bildkonst ända från renässansen fram till 1800-talet. Utländsk konst har nått samlingen via andra förmedlare, speciellt konsthandlare Gösta Stenman. Hedmans samling innehåller en helhet som har kallats Stenmans pant, till vilken hör bla. 36 verk av Tyko Sallinen och 12 av Helene Schjerfbeck. Samlingens namn kommer sig av att Stenman pantade sina verk som garanti för ett lån han fått av Hedman.

 

Vasa konstförenings samling

Vasa konstförenings samling som innehåller cirka 300 verk överläts till Österbottens museum år 1998. Vasa konstförening grundades år 1917 i syfte att till Vasa få ett konstmuseum. Tack vare föreningens utställningsverksamhet fick man i Vasa inom loppet av fem år bla se verk av Helene Schjerfbeck, Hugo Simberg och Wäinö Aaltonen.

Föreningen köpte konst från utställningarna och dess verksamhet stöddes med donationer och testamenten. Till exempel Waldemar Churberg donerade målningar av sin syster Fanny Churberg och Gustav Beltzner testamenterade alla konstverk han ägde till föreningen år 1966. Föreningens syfte var att införskaffa verk av Vasakonstnärer, och på det här sättet kom verk av bla. Frans Hiivanainen, Fanny Churberg, Carl Johan Danielson, Lea Ignatius och Carl Nyman Wargh i föreningens ägo.

 

Vasa stads konstsamling

Vasa stads konstsamling fick sin början år 1913, när den nyligen grundade kommunala kommittén började införskaffa bildkonst för staden. Till samlingen hör cirka 1400 verk. Redan under året den grundades införskaffade kommittén Eero Järnefelts målning Konstnärens hustru Saimi Järnefelt och dottern Leena i trädgården. Samlingen utökas fortfarande och många av verken införskaffas direkt som en del av stadsrummet, som offentliga utomhusskulpturer. Vid sidan av inhemsk bildkonst innehåller samlingen bland annat utländsk grafik.