Karl Hedman

Karl Hedman

 

Karl Gustaf Wilhelm Hedman (1864–1931) var en Vasafödd läkare och en samlare av konst och antikföremål. Hedman studerade historia och medicin på Kejserliga Alexanders universitet i Helsingfors. Han utexaminerades som läkare år 1895 och återvände sedan till sin hemstad där han verkade som stadsläkare ända till år 1929.

Hedman började redan tidigt samla på antikföremål. Det berättas att en silhuettbild av en manlig släkting som han fått som minne gav den unge Hedman inspiration till antikvitetssamlande och släktforskning. Konst samlade Hedman via olika mellanhänder och rådgivare, av vilka den mest betydelsefulla var den helsingforsiske konsthandlaren Gösta Stenman.

Hedman gick med i Föreningen för Österbottens historiska museum och påverkade på ett centralt sätt museets verksamhet från och med 1890-talet. Hedman gifte sig med Elin Hasselblatt (1877–1943) år 1897. Paret som förblev barnlöst samlade en betydelsefull konst- och antiksamling som de 1931 donerade till Hedmanska stiftelsen som de hade grundat. Vasa stad fick dessa föremål och konstverk i sin ägo år 1998.

Översta våningen av museets huvudverksamhetspunkt kallas Hedmanska våningen. När Vasa stad på 1920-talet lät bygga en ny museibyggnad i Marieparken, fick Karl och Elin Hedman till sitt förfogande byggnadens översta våning som hem och placeringsställe för den egna samlingen. På samma våning hade Karl Hedman också en kort tid sin läkarmottagning.