Orangea dagarna vid Österbottens museum 26.11 – fritt inträde

Orange belysning av Österbottens museum

Fritt inträde

 

Kl. 13: Mödra och skyddshemmet samt Brottsofferjouren RIKU presenterar sin verksamhet.

Guidad visning av utställningen We Have A Dream, på finska kl. 14 och på svenska kl. 15.

Kaffe samt bakverk från lokalt bageri: 4,5€

 

Vasa stads museer är emot våld, och Oragnea dagarna uppmärksammar könsrelaterat våld globalt. Könsrelaterat våld finns även i Finland, och Finland är det andra farligaste landet i EU för kvinnor. Ca var tredje kvinna i Finland upplever våld i nära relationer.

Utställningen We Have A Dream – om mod, medmänsklighet och mänskliga rättigheter påminner om att vi fortfarande behöver kämpa för de mänskliga rättigheterna. Genom fotograf Albert Wikings bilder får vi träffa aktivister som kämpar för feminism, mänskliga rättigheter och fred.