Öppen guidning i utställningen We Have A Dream sön 15.1

Guidade visningar öppna för alla att delta i .
På svenska kl. 13
På finska kl. 14
Visningen ingår i museiinträdet.