Öppen guidning i utställningen Linjens dimensioner vid Kuntsis museum för modern konst sön 3.12

Guidad visning öppen för alla att delta i i utställningen Linjens dimensioner. Visningen ingår i museiinträdet.
På svenska kl. 13
På finska kl. 14
Mer information om utställningen finns här.