Läromedel

Läromedel

 

Utskrivbart material för lärare och övriga gruppledare

Vi erbjuder färdigt utskrivbart material för dig som är på väg till muséet med din grupp. Bland annat finns Österbottens museums planlösning att skriva ut för att lättare kunna planera besöket.

Dessutom finns följande rundturer för Hedmanska samlingarna: Djurrundturen och Konst och känsla

Till utställningarna Vasa 400 och Hedmanska samlingarna hör också föremålsjakter som man kan bekanta sig på förhand med här: Vasa 400 och Hedmanska samlingarna

Ett besök på museet med guide är alltid gratis för dagis- och skolgrupper i Vasa, och besöket kan bokas på museoinfo@vaasa.fi . Resebidrag för museibesök kan begäras av Tikanojas Konsthems vänner rf (marion.lepisto@gmail.com ) och / eller från Föreningen för Österbottens historiska museum rf (kaj.hoglund@vaasa.fi )

 

Utställningen Villalivet

Uppgifter som hör till utställningen hittar du här

 

Webb – guidning

Johan Ludvig Runeberg betraktas som Finlands nationalskald. Han gick i Wasa trivialskola 1815 -1822.
Se mera: https://vimeo.com/508759315

 

Museet i en kappsäck

Ibland går det inte att ta med sig gruppen på besök till något av stadens muséer, och för att lösa det problemet erbjuder Vasa stads museer Museet i en kappsäck-paket till utlåning. Med deras hjälp kan man göra ett museibesök t.ex. i klassrummet.

 

I kappsäckarna finns bilder och föremål med vars hjälp man kan bekanta sig med muséernas samlingar, konsthistoria, Vasas historia och havslevande djur. Innehållet kan anpassas till olika åldersgrupper.

Kappsäckarnas innehåll kan anpassas till olika åldersgrupper, trots att de enligt kulturfostransprogrammet KOPS främst riktar sig till förstaklassare. Modern konst- och Natur-kappsäckarna passar kanske bäst för daghem och förskolor, Hedman- och Tikanoja-kappsäckarna för åk. 1 och Bomullskappsäcken för högstadiet, men de kan som sagt anpassas efter gruppen. Kappsäckarnas innehåll kan användas inom ramen för olika ämnen, som slöjd, bildkonst, historia, biologi och geografi eller som en del av studiehelheter.

 

Man kan välja mellan fyra olika kappsäckar med varierande tema:

 

Hedmanska samlingen

Kappsäcken presenterar målningar från den finländska guldåldern samt läkarparet och konstsamlarna Karl och Elin Hedman, vars samlingar utgör grunden för Österbottens museum. Dessutom kan man reda ut vad dåtidens läkarbesök kostade och även lära sig fläta yllearmband. Bilderna av konstverken som kommer med väskan kan man bekanta sig med här

 

Modern konst-kappsäcken
I den här kappsäcken finns bilder, uppgifter och texter med vars hjälp man kan bekanta sig med nutidskonsten. En del av materialet finns också tillgängligt digitalt här, och  kan t.ex. projiceras på väggen i klassrummet. Mer om denna kappsäck här

 

Vasa bomull

Den här kappsäcken berättar om Vasa bomullsfabriks historia. Med hjälp av bilder, reklam och materialprover kan man bekanta sig med fabriksarbetarnas liv och fabriksprodukterna. Väskan belyser industrialiseringen i Finland, och är sammanställd i samarbete med Vasa arbetarmuseum. Här hittar du information om Bomullskappsäcken, här finns uppgifter i anknytning till kappsäcken, och här finns bilder.

 

Naturen i en kappsäck

Med hjälp av den här kappsäcken kan man bekanta sig med livet i ett tropiskt korallrev. Väskan innehåller bl.a. djur, snäckor, koraller, en sjöborre och skolplanscher som berättar om korallrevsinvånarna.
Dessutom: pysselinstruktioner som passar temat.

 

Vasa stads museer erbjuder även en kappsäck på temat Tikanojas konsthem, den hittar du här.

 

 

Kappsäckarna bokas via e-post till adressen zara.hinders@vaasa.fi

Kappsäckarna kan hämtas från Österbottens museum enligt överenskommelse. Bra att veta är att i synnerhet naturkappsäcken är skrymmande och tung så frakt per bil rekommenderas. Lånetiden är två veckor. Att låna kappsäckarna är gratis, men om de inte lämnas tillbaka i tid uppbär vi en förseningsavgift.

 

Enligt KOPS är det meningen att sjundeklassarna ska besöka muséerna, men muséerna är en bra inlärningsmiljö för olika åldrar och det går naturligtvis att besöka oss när man vill.