Olga återvänder till sitt barndomshem – utställningen Olli och Bucklan i Tikanojas konsthem har överraskande kopplingar till Vasa

Konstnärsparet Olga Gummerus-Ehrströms (1876–1938) och Eric O. W. Ehrströms (1881–1934) utställning, som öppnas i Vasa 27.11, berättar på ett mångsidigt sätt om deras liv och konst. Tikanojas konsthem har en speciell betydelse som utställningsplats, eftersom det är Olgas barndomshem.  

Olga Gummerus-Ehrström och Eric O. W. Ehrström, kända under smeknamnen Olli och Bucklan, är okända storheter inom finländsk konsthistoria. Deras mest aktiva arbetsperiod var på 1890-1930-talen. Utställningen, som visas i Tikanojas konsthem 27.11.2020–25.4.2021, har gjorts i samarbete med Serlachiusmuseerna i Mänttä, där utställningen visades innan den kom till Vasa.

Utställningen grundar sig på Serlachiusmuseernas forskare Helena Hänninens forskning och katalogiseringsarbete.  Hänninen var kurator för den ursprungliga utställningen och urvalet av verk, som även utställningen i Tikanojas konsthem baseras på.  En ovanlighet är att nästan hela paret Ehrströms produktion, över 4300 skisser och verk inklusive anteckningar, hör till Serlachiusmuseernas samling som konstnärsparet på 1930-talet testamenterade till Gösta Serlachius konststiftelse. Katalogiserings- och forskningsarbetet med denna helhet har gett mycket information om parets konstnärliga produktion och liv, vilket lyftes fram för allmänheten i och med utställningen som öppnades år 2019 och publikationen som utkom i anslutning till utställningen.

 

Hovrättsesplanaden 1886, då Olga Gummerus med familj bodde i det stenhus som syns till höger. HJ Sjöman 1886, Österbottens museums arkiv.

 

Ny forskningsinformation – Ollis återkomst till barndomshemmet

Familjen Gummerus flyttade till Vasa år 1884, då pappan Herman Erik Gummerus fick arbete som assistent till trafikdirektören för Vasabanan och som baningenjör för Alavus andel av Vasabanan. Olli var då 8 år, och det hade funnits ganska lite information om hennes uppväxtår i Vasa. I samband med utställningen i Tikanojas konsthem ville man ta reda på mer och således komplettera Serlachiusmuseernas forskningsarbete.

Arkivet vid polisinrättningen i Vasa avslöjade betydande information: Olli bodde med sin familj i Vasa på adressen Skolhusgatan 24, dvs. i den byggnad där Tikanojas konsthem numera ligger.  Överraskande blev utställningen alltså även Ollis återkomst till barndomshemmet, och samtidigt fick man även mer information om Tikanojas konsthems tidiga skeden. Tack vare den viktiga forskningsinformationen vet man att konsthemmet då varit ett hem åt en blivande konstnär – Tikanojas konsthem infriar nu sitt namn ur ett helt nytt perspektiv.

Ollis yngre bror Johan Gummerus har senare beskrivit familjens liv i Vasa som lyckligt och balanserat. Bostaden var rymlig och trevlig. Olli hade ett eget litet rum mellan pappans arbetsrum och föräldrarnas sovrum. Byggnaden var då indelad i flera bostäder, men tyvärr har ritningarna från slutet av 1800-talet inte hittats. Familjen Gummerus grannar på Skolhusgatan 24 var bl.a. sjökapten Liljeqvist med familj, senare bl.a. löjtnant Schönberg med familj.

Familjen hade även ett socialt aktivt liv i Vasa. Till Ollis vänner och skolkamrater hörde bl.a. prostdottern Saimi Nyholm, Signe Liljeqvist som senare blev sångerska och systrarna Anna och Agnes Leidenius. I sina brev berättar Olli bl.a. om utflykterna till Sandviken, deltagandet som skolelev i paraden under Majfesten och om julbalerna.

 ”Och i går for vi till Sandviken, och vandrade tillbaka, och den drucko vi chokolad och plaskade i vattnet med bara fötterna, som Moster lofvade oss, och vi hade så förfärligt roligt.”

Ollis brev till sin mamma 4.6.1887 (källa: släkten Gummerus samling, Riksarkivet)

 

Wasa Fruntimmersskolas elever på den sista klassen år 1892. Olga Gummerus i övre raden tredje från höger. HJ Sjöman 1892, Österbottens museums arkiv.

 

Olli gick i Svenska Fruntimmersskolan i Vasa, där hennes moster Augusta Krook (1853–1941) var föreståndare. Mostern förblev en viktig person i Ollis liv även senare och hon var med på resorna till Paris åren 1898 och 1900. Hon var riksdagsledamot för Svenska folkpartiet från Vasas norra valkrets 1909–1910, hörde till Vasa Marthaförenings och Pedagogiska föreningens styrelser och var med och grundade organisationen Lotta Svärd.

Som 16-åring flyttade Olli till Helsingfors för att studera vid Ateneums ritskola. Bara några månader senare, 16.10.1892, dog pappan Herman Gummerus. Trots den försämrade ekonomiska situationen kunde Olli fortsätta sina studier vid ritskolan som frielev. I Helsingfors bodde hon hos sin mormor Elisabeth Krook, medan den övriga familjen stannade i Vasa ända fram till år 1896.  Olli besökte fortfarande regelbundet sin familj i Vasa, trots att de bodde på olika orter.

Mer information: 

Amanuens Anna Franck, Vasa stads museer, tfn 040 672 5415, anna.franck@vasa.fi
Tf amanuens Nina Takala, Vasa stads museer, tfn 040 487 9233, nina.takala@vasa.fi