Utställningen Kontakti – landskapets minne visas vid Österbottens museum 28.4-10.9.2023

KONTAKTi – Landskapets minnet

28.4-10.9.2023

 

I Österbottens museum visas 28.4–10.9 2023 utställningen KONTAKTi – Landskapets minne som uppmärksammar Österbottniska Konstnärsförbundet och Vasa Konstnärsgille som tillsammans firar 150 år. Genom en öppen inbjudan har tio medlemskonstnärer valts till utställningen. Innehållsmässigt väver utställningen samman tankar om inre och yttre landskap. I utställningen är landskapet ett kontinuum som byggs upp av våra inre och yttre erfarenheter. Det omgivande landskapet blir en del av vårt inre landskap. I det lokala landskapet förenas den ständigt föränderliga miljön och minnet. Landskapet är levande och omformas till delar av nya landskap. Det tar oss tillbaka till våra rötter.

Utställningshelheten tar form genom målningar, skulpturer, foto- och videokonst samt genom grafik. Också ett eventbaserat och tvärvetenskapligt tillvägagångssätt förekommer i utställningen.

I sitt arbete undersöker Björn Aho kommunikationsstrukturer mellan människor. Han belyser den tunna gränsen mellan förståelse och missförstånd. Svetlana Bogatcheva är intresserad av individuella och samhälleliga förändringar. Budskapen i hennes verk låter betraktaren begrunda samhällets rådande tillstånd. Alexandra Sandbäcks subtila verk behandlar öppet och lekfullt tyngre ämnen, som kroppsbild och kronisk sjukdom. De är en hyllning till konstnären och mänskligheten.

Sinnets och minnets skikt öppnas i bildkonstnären Mia Dambergs och målarna Petri Hildéns och Seppo Karis tolkningar. Dambergs verk förmedlar en längtan och minnets betydelse. Hennes installationer består av olika minnesspår. I Hildéns verk förmedlas en kontakt till det undermedvetna. Hans varelser är sinnebilder och situationer från det förgångna och det kommande. Karis målningar i sin tur tar plats i nattliga rum. Han kombinerar referenser från renässans och surrealism och omvandlar dem till nytt visuellt innehåll. I mediakonstnären Marcus Lerviks videoverk berättar det personliga landskapet om en gemensam historia om det förflutna. Verket går igenom årets ändlösa cykler.

Elina Försti väljer sina motiv intuitivt då hon skildrar det lokala landskapet. I hennes färgglada verk med lador och rior kombineras både abstrakta och föreställande inslag. Elementen i Sylvia Javéns installation skapar en illusion av ständig rörelse. Verket skildrar en upplevelse av flera landskap. Tiina Laasonen använder olika träslag som sitt arbetsmaterial. För henne är arbetet med tredimensionella former en dialog mellan konstnären, materialen och temat.

Utställningen har producerats av Vasa stads museer i samarbete med Österbottniska Konstnärsförbundet och Vasa konstnärsgille. Utställningen är kuraterad av Aura Seikkula.