Visas i Vasa konsthall just nu: Saku Soukka – Scope

Saku Soukkas Scope består av fotobaserade verk, en readymade-installation en ljuddikt och en videoessä.

Soukkas fotografier är från 2015–2020. Alla förutom två har förvrängts med hjälp av ett enkelt verktyg för artificiell intelligens. Konstnären har valt några områden i fotografierna där verktyget fyllt i med nya pixelkombinationer som imiterar eller försöker imitera fotografiernas “verklighet” – som om det föreslås att bilden kunde förvandlas till något annat än i den av kameran fångade bilden. Resultaten är ofta på ett surrealistiskt sätt förvridna eller rubbade.

Installationerna av readymade-föremål för samman de av nutidsmänniskan använda tekniska kommunikationsmaskiner eller deras delar, samt organiska element, som träbitar. Genom olika metoder har den tekniska utrustningen modifierats så att deras ursprungliga funktion har förskjutits, och upplevs oftast trasig.

Utställningens titelverk är videoessän Scope (2020). Den består av programmerade fotografier, text och musik. I verkets början smälter ”jag” och ”du” samman, varefter det mänskliga sinnet upplevs vara i ett flyktigt stadium. Det flyger impulsivt till olika länder, irrar omkring och även överraskar sig självt. Det genomför olika akter och tankar, och sänder samtidigt ut och mottar olika meddelanden.

Ljuddikten Havet vill ha mera salt (2018) tillför i sin tur till utställningsutrymmet långsamma vida ljudflöden där berättarrösten tänjs, studsar och tjatar som om någon förrymd bott, som belutit sig för att pröva sina egna vingar, rymt från något flygbolags kundbetjäningschat. Berättare X flyger, gömmer sig, sover, funderar över sin tillvaro, reser i tid och rum och dupliceras.

Gemensamt för Scope-verken är att de handlar om autenticitet. De belyser hur jaget suddas ut, hur bräckligt det mänskliga sinnet är och interaktionen mellan AI och människor.

Skapandet och presentationen av utställningshelheten har fått stöd av Centret för Konstfrämjandet i Finland (Taike), AVEK, Frame Contemporary Art Finland och Finska Kulturfonden.

 

Saku Soukka arbetar med video, fotografi och installationer. Verken speglar jaget och detet samt hybridkoncept. Möten och dialoger mellan det inre och yttre, det stillastående och rörelsen mellan det organiska och det industriella är närvarande. Soukka har utexaminerats från Bildkonstakademien år 2016. Förutom utställningsverksamheten har han bland annat publicerat foto-och diktverket Paperipeili (Pappersspegel) (Noxboox 2016). www.sakusoukka.com