Ny utställning i Vasa konsthall: Heidi Kilpeläinen – Land of Dreams

Utställningen visas 18.2-16.4.2023
Konstnären Heidi Kilpeläinens 3-kanal-videoinstallation Land of Dreams rullar igång varannan timme, jämna klockslag. Verket är i sin helhet 84 min långt, och inbjuder tittaren att ta sig tid och fördjupa sig i videon. Man är också välkommen att påbörja tittandet mitt i visningen!
I videon hörs sång och berättande på många språk.
Fritt inträde.
Visningstider:
11.00
13.00
15.00
Till skillnad från vad som meddelades tidigare, finns ännu inga undertexter till filmen, detta på grund av ett tekniskt problem.
Land of Dreams (sv. Sagoland) är en trekanals videoinstallation av Heidi Kilpeläinens Tango Therapy -performansprojekt som konstnären förverkligade åren 2017–2019. Hon besökte förläggningar för asylsökande samt krigsinvaliders och -änkors hem, där hon sjöng till en person i taget. Därefter kunde sångens mottagare i sin tur sjunga en sång på sitt eget språk till Kilpeläinen.
Performansen bygger på ett möte mellan två personer, där melodin fungerar som en barriärbrytande kommunikation trots språksvårigheter.
I Land of Dreams lyssnar vi på krigsinvaliders och -änkors minnen från kriget: till exempel berättar Eino Kinnunen om mord utförda av partisaner och hur han var tvungen att evakuera sitt hem. De boende på förläggningen sjunger på sitt eget språk till Kilpeläinen och berättar om liknande erfarenheter. Berättelserna och de anspråkslösa sångerna flätas samman till en helhet, där mänsklig närvaro, krigens trauman och känslor står i centrum.
Coronaepidemin förändrade världen och försvårade möjligheten att träffas ansikte mot ansikte. De begränsningar som pandemin förorsakade väckte frågor om möten mellan individer, närvaro och medlidande. Hur viktiga är dessa färdigheter för mänsklighetens utveckling?
Projektet har stöttats av Konestiftelsen, Beaconsfield Gallery, Centret för konstfrämjande (Taike), Finlandsinstitutet i Storbritannien och Irland och Centralen för audiovisuell kultur (AVEK).
HEIDI KILPELÄINEN (1966, Villmanstrad) utforskar beröringspunkterna mellan visuell konst och musik. Hon smälter dem samman i sina helhetsverk som kombinerar videokonst, installationer och performanskonst. I hennes produktion ses inspiration av såväl nutidens teknologi som av de forna mytologiska formerna som gömmer sig i vårt kollektiva minne. I sina verk granskar hon kritiskt vår sociala miljö och begrundar manskligheten. Kilpeläinen har haft utställningar och performansframträdanden i gallerier och institutioner som Kiasma (Helsingfors; 2005, 2019), Kajana konstmuseum (2019), Tate Modern/Tate Exchange (London 2018) och Beaconsfield Gallery (London, 2016). Kilpeläinen har också spelat in musik under avatar-namnet HK119 och släppt tre album hos det engelska skivbolaget One Little Independent Records.