Musikframträdande vid Kuntsis museum 15.4 – Ahti Lassila

Ahti Lassila har komponerat musik särskilt för utställningen Samling Swanljung – med hjärtats röst. Han utvecklar musiken ytterligare medan han rör sig runt i utställningen och då och då stannar till och spelar. Konstverken, lokalen och den akustiska kontrabasens ljudbild skapar tillsammans en ny konstupplevelse för de närvarande museibesökarna.
Framträdandet börjar kl. 14 och ingår i museiinträdet