Museiråd för unga

Hej du unga i åldern 13–29 år! Kom med i museirådet för unga!

Som medlem i museirådet deltar du i planeringen av evenemang och konstupplevelser riktade till unga. Vi vill göra museet till en plats som det är lätt att komma till och som ger unga en meningsfull sysselsättning och fascinerande upplevelser.
Medlemmarna i rådet får en utsiktsplats över Vasa stads museer och möjlighet att planera deras verksamhet som riktas till unga. Som medlem i rådet lär du dig om det kulturella kapitalet och får se saker ur ett nytt perspektiv!  Du får också en möjlighet att bedöma utställningar och evenemang skriftligt.

Som medlem i rådet får du:

  • din röst hörd
  • avgiftsfria besök till Vasa stads museer
  • delta i konstnärsträffar
  • planera evenemang för unga
  • erfarenhet av att arrangera kulturevenemang
  • intyg på att du deltagit i rådet

Informella rådsmöten ordnas med cirka en månads mellanrum på de olika museerna i Vasa. Tidtabellerna är flexibla, kom med när du hinner.

Rådets första möte 18.2.2022 med början kl. 15 på Kuntsis museum för modern konst. Anmälningar museoinfo@vaasa.fi
Följande möte överenskoms alltid tillsammans.

Februari
Fr 18.2.2022 kl. 15 samling på Kuntsis museum för modern konst
Det första mötet, kom med då du hinner!
Anmälningar museoinfo@vaasa.fi

Mars
Överenskoms vid mötet i februari
Mer information:
Liisa Palomäki, tf chef för publikarbete, Vasa stads museer, tfn 040 357 9714
Pia Kokko, ungdomsinformatör, Ungdomarnas informations- och rådgivningstjänst Reimari, tfn 040 0872 288