Museimysterium på Vasa stads museer

Museimysterium på Vasa stads museer

 

Appro för Österbottens museum

 

Österbottens museum hör till Finlands äldsta museer. Föreningen för Österbottens historiska museum samlade föremål och litterära samlingar i Österbotten för vetenskaplig forskning, vilket skulle möjliggöra en permanent museiutställning.

Den första tillfälliga museiutställningen öppnades år 1896. En aktiv medlem i föreningen för Österbottens historiska museum var professor Karl Hedman. Hedman samlade på konst och antikföremål tillsammans med sin hustru Elin Hedman.

Besök Österbottens museums utställningar och ta reda på frågorna bakom museimysteriet. De kommer ut genom att titta på konstverk, gå igenom underbara antikviteter och fundera över vilken typ av tankar konst väcker hos dig.


Hedmans samlingar/Hedmanska våningen -stängt

 

Paret Hedman bodde på andra våningen i byggnaden för Österbottens museum (nuvarande Hedmanska våningen/Hedmans samling) tillsammans med sin kära hushållerska.

Hitta Hedmanska vånigen museimysterium. man kan inte göra uppgifter, men man kan bekanta dem.

Utställningen Vasa400

Basutställningen är för närvarande ”Vasa400” som förutom Vasas historia även belyser kvinnornas röst och deras mer tystlåtna agerande, som är en aning dolt och även har uteslutits från historieskrifter.

Hitta Utställningen Vasa400 museimysterium.