Museet i en kappsäck på Laihela bibliotek 18.4.2023

Museet i en kappsäck kommer till Laihela bibliotek

tisdag 18.4.2023, kl. 12:30-14:00

Vasa stads museer kommer i en kappsäck till Laihela. Museipedagogen Liisa Palomäki presenterar innehållet av Hedmans samling och Hur man ser på konst -kappsäcken för allmänheten. Vem var Karl och Elin Hedman och hur hänger de ihop med Österbottens historia? Hur kan man betrakta och bekanta sig med konst?

Två kappsäckar används i verkstäderna. Här kan du hitta mer information om kappsäckarna:

Hedmanska samlingen

Kappsäcken presenterar målningar från den finländska guldåldern samt läkarparet och konstsamlarna Karl och Elin Hedman, vars samlingar utgör grunden för Österbottens museum. Dessutom kan man reda ut vad dåtidens läkarbesök kostade och även lära sig fläta yllearmband. Bilderna av konstverken som kommer med väskan kan man bekanta sig med här: https://vaasankaupunginmuseot.fi/wp-content/uploads/2021/06/hedmanin-laukku-powerpoint.pdf

Hur man tittar på konst – kappsäcken

Materialet i kappsäcken ger tips om hur man kan närma sig konstverk. Kappsäcken innehåller instruktioner och bilder på konstverk som man kan använda för att jämföra skillnaderna mellan originalkonstverk och reproduktioner och för att söka efter olika detaljer i konstverken. Kappsäcken passar bra för modersmåls- och bildkonstundervisningen och är sammanställd speciellt med tanke på små betraktarögon. Bilder finns här: https://vaasankaupunginmuseot.fi/wp-content/uploads/2022/09/Varhaiskasvatuks-KOPS-teoskuvat-002-pdf.pdf

Innehållet av kappsäcken får vidröras. Evenemanget är på finska, men materialet finns även på svenska.

Varmt välkommen!

Mer information: Liisa Palomäki (liisa.palomaki@vaasa.fi) och Silvia Rinne (silvia.rinne@vaasa.fi)