Museer följer de gällande begränsningarna.

Från 12.8.2021

Guidningar för allmänheten/ evenemang  max. 9 deltagare.