Sång av manskör och ljudet av klirrande glas mitt bland skulpturer – Benjamin Orlow: A Spring Bright Evening i Vasa konsthall 10.4–23.5.2021

Sång av manskör och ljudet av klirrande glas mitt bland skulpturer

 

Vasa konsthall visar en utställning som inbegriper videoverk, en ljudvärld samt skulpturer och som reflekterar över samhörighetskänsla med hjälp av en akademisk manskör.

Benjamin Orlows (f. 1984) senaste verk EN VÅRKLAR AFTON – A SPRING BRIGHT EVENING har kommit till i samarbete med den akademiska manskören Brahe Djäknar. Utställningen består av en ljudvärld som musiken och sångerna i videoverket förmedlar, skulpturer och animation.

Den akademiska sångtraditionen är en påtaglig del av det finlandssvenska samhället. Beteenden man lär sig som körmedlem, hur man skålar, hur man äter och andra etikett regler blir indikatorer på tillhörighet och sammanhang. Att känna till olika sånger och om man kommer från en familj där sången varit en del av samvaron är kopplat till bakgrund och utbildningsnivå. Från snapsvisor till att knyta flugan rätt, är bland de gester som bidrar till att skapa gemenskap, samhörighet och nostalgi genom generationer och bekantskapskretsar.

Många av dessa traditioner och deras visuella identitet härleda sin bakgrund till den senare hälften av 1800-talet och skapades medvetet för att förstärka en grupp och bilda enhetlighet. Sångtexterna som ofta refererar gångna tidevarv och ärvda sinnen är en specifik form av narrativ, som är formad för ett syfte. Tanken om en enhetlig kultur, med gemensamma ideal och ett delat förflutet är skapad av berättelse och ritual i formen av folksägn och tradition.

 

Benjamin Orlow: A Spring Bright Evening (2020)

 

Förståelse i stället för utanförskap

Utställningen som nu visas i Vasa konsthall är en fortsättning på konstnärens tjugofyra timmar långa videoverk En opera i åtta akter (2017) som behandlade värnpliktstiden. Orlow’s verk behandlar ofta maskulinitet, olika arketyper och nationell identitet samt hur dessa formas av sin omgivning.

Det utställda verkets olika element skapar en helhet, som kan hjälpa oss att förstå vår relation till vår omgivning och historia.

I filmen används översättning medvetet som ett redskap, för att visa berättelser och innehållet i sånger, vars lyrik och melodier är så bekanta att de försätter sin vana åhörare i ett translikt tillstånd av nostalgi och tradition. Samtidigt kan musiken och traditionerna verka främmande för en utomstående betraktare.

Skulpturerna, som till sitt formspråk tangerar folkkonst från förra sekelskiftet och figurer ur folkloristik, avbildar arketyper som känns både familjära och humoristiskt kritiska på samma gång. Genom att använda sig av ett bekant bildspråk lockar Orlow fram tankar om arketyper från en svunnen tid vilket i sin tur får betraktaren att begrunda vilka motsvarigheter som är relevanta idag och hur de formar vår samhällsbild.

Den finska konstnären Benjamin Orlow bor och arbetar i London. Han har utexaminerats till magister i konst från Goldsmiths College år 2012. Hans verk har varit utställda bl.a. i London, Glasgow, Paris, Wien, São Paulo, Los Angeles, New York, Stockholm och Chongqing.

I Österbotten Orlow skapade 2013 ett offentligt verk av ett stenblock och i brons i Campus Allegro i Jakobstad.

Benjamin Orlow: En vårklar afton – A Spring Bright Evening i Vasa konsthall 10.4–23.5.2021