Med Nelin-Cronströms konsthem kan man bekanta sig via nätutställningen

Med Nelin-Cronströms konsthem kan man bekanta sig via nätutställningen

Med Nelin-Cronströms konsthem på Strandgatan i Vasa som år 2017 lades ner, kan man bekanta sig med via en nätutställning ända till slutet av år 2023. Konsthemmet presenterar en samling som två generationer har samlat material till. I samlingen finns 300 konstverk och ett stort urval av föremål bl.a. antika möbler, litteratur samt glas-, porslins- och prydnadsföremål.

Vasabördiga Anne-Marie Cronström (f. Nelin) fortsatte tillsammans med sin man Nils-Gustav Cronström att samla på konst som hennes föräldrar Alfred och Elin Nelin hade inlett på 1920-talet. Nils-Gustav Cronström donerade efter sin frus bortgång lägenheten på Strandgatan jämte inventarier till Österbottens museum. Konsthemmet har dokumenterats och fotograferats och därför kunde nätutställningen förverkligas.

I Vasa stads museer har just inga nätutställningar förverkligats tidigare. En virtuell utställning passar emellertid bra i nuläget samt att presenteras som ett försvunnet museiobjekt.

— Nätutställningen planerades redan då konsthemmet upphörde att finnas till fysiskt. I dessa exceptionella tider är det trevligt att man kan njuta av verken även hemifrån. Utställningen når människor globalt, eftersom den har förverkligats på tre språk: finska, svenska och engelska, berättar amanuens Nina Takala.

Nätutställningen kommer att finnas på Vasa stadsmuseers webbsida.

Resultat av flera decenniers samlande av konst

Till Nelin-Cronströms konstsamling hör närmare 300 verk, och den består av tre helheter. Den mest omfattande av dessa är Alfred och Elin Nelins samling, till vilken över hälften av verken hör. Anne-Marie Cronström deltog i samlandet av konst till föräldrarnas samling under tre årtionden och skaffade samtidigt ca 70 verk till sin egen samling. Resten kom till samlingen via Nils-Gustav Cronström både som arv och som gåvor.

Det första verket i Nelins samling torde vara amatörkonstnär Einar Forsmans kopia av Albert Edelfelts oljemålning Badande gossar i Borgå å. Alfred Nelin ansåg att grunden till samlingen var tre oljemålningar av en okänd konstnär, vilka skaffades i slutet av årtiondet, dvs. Nainen pianon ääressä, Munkin pää och Katunäkymä (Kvinna vid piano, Munkhuvud och Gatuvy). Som konstsamlare uppskattade Vasabördiga paret Nelin konstnärens österbottniska identitet, som utgjorde ett viktigt kriterium i deras konstanskaffningar.

En ny generation för traditionen vidare

Under 1960-talet avtog parets samlingsiver betydligt och samlingen utökades endast med två verk. I början av följande decennium gjordes inte heller några samlingsförvärv, till vilket förmodligen delvis bidrog Alfred Nelins bortgång.

Anne-Marie Nelin hade gift sig med Nils-Gustav Cronström år 1946. De blev bekanta med varandra då Anne-Marie studerade i Helsingfors. Cronström var född i Borgå och hade studerat vid Helsingfors och Uppsala universitet. Cronström gjorde sitt livsverk som arkivföreståndare och bibliotekarie i Stockholm.

Anne-Marie började utöka sin egen konstsamling på 1970-talet. Utökandet av samlingen tog paus ett tag efter Elin Nelins död i början på 1990-talet. Anne-Marie Cronström gjorde sina sista konstanskaffningar år 1993.

Konsthem till följd av tragedi

Anne-Marie Cronström gjorde sitt livsverk vid dialekt- och folkminnesarkivet i Uppsala. Hon skrev i en ordbok om dialekter i Sverige ungefär en halv miljon uppslagsord under fyrtio år. Ännu då hon var pensionerad arbetade hon med material till en estnisk-svensk ordbok. Hon gjorde några resor till Estland till det svenskspråkiga språkområdet i början av 1900-talet. På väg hem från sin tredje resa omkom hon i Estonia-katastrofen på Östersjön 28.9.1994.

Efter hustruns död lämnade Nils-Gustav Cronström enligt hennes önskemål allt som det hade varit i lägenheten på Strandgatan. År 1997 donerade han konstsamlingarna, lägenheten på Strandgatan samt lösöret i villan i Sundom till Österbottens museum under namnet Anne-Marie Cronströms minne.

Konsthemmet lades ner av sparskäl år 2017. Enligt donatorns önskemål skulle föremålen säljas om man var tvungen att lägga ner konsthemmets verksamhet och museet inte kunde bevara alla föremål. Vasa stads museer tog en del av konsthemmets föremål i de egna samlingarna. En del såldes eller placerades i andra museer, de föremål som var i sämsta skick avlägsnades helt. Före konsthemmet lades ner dokumenterades både inredningen och föremålen. På det här sättet bevaras vetskapen om hemmet och dess invånare och via nätutställningen lever konsthemmets kulturtradition vidare.

 

Nätutställningen