Lars Swanljungs samlarrunda på Kuntsi lördag 12.10. Gratis inträde!

Konstsamlaren Lars Swanljung berättar på lördag 12.10 kl. 15 om olika skeden i sitt samlararbete och presenterar verken i sin samling på andra våningen i Kuntsi museum för modern konst. På lördagen är det fritt inträde till museet.

Verk ur Swanljungs samling presenteras i museets andra våning på utställningen Odyssé – en resa i konsten. Utställningen består av amerikansk, nordisk och finländsk konst. Detta återspeglar även Swanljungs 30-åriga resa som konstsamlare. Rundan ger betraktaren en unik möjlighet att bekanta sig med samlingen och höra konstsamlaren själv berätta om dess olika skeden.  Samlarrundan är den andra i ordningen och utställningens sista. Utställningen pågår till 2.2.2020. 

På utställningen finns ett svart rum, Black Box där verken byts ut under utställningstiden. Under inkommande veckoslut kan man ännu betrakta videokonst ur Swanljungs samling, varefter verken byts ut. Två multimedieverk från 1990-talet av Marita Liulia kommer att visas: Abitious Bitch och Son of a Bitch.

I Kuntsi museum för modern konst öppnas 19.10 Marita Liulias utställning Mysterium på andra våningen. På grund av utställningens byggnadsarbeten är våningen stängd för publiken 8-18.10. Utställningen Odyssé – en resa i konsten, kan man under den tid utställningsutbytet i nedre våningen pågår, besöka till halva priset, varvid inträdesavgiften är 4,50 € och 3 € för studerande, pensionärer samt arbetslösa.

Kuntsi museum för modern konst är öppet från tisdag till söndag kl. 11-17.