Lars Swanljung donerade sin samling av samtidskonst till Vasa stad

Konstsamlare Lars Swanljung fortsätter samlartraditionen i Vasa genom att donera sin samling till staden där han föddes. Donationen stärker ställningen för Kuntsi museum för modern konst som ett av de centrala museerna för samtidskonst i Finland. Samlingen omfattar över 800 verk och utökas fortfarande.

Lars Swanljung började samla konst på 1980-talet. De första anskaffningarna var amerikansk popkonst av Roy Lichtenstein och Jim Dine. Senare fokuserades samlandet på nordisk och finsk samtidskonst. Swanljung har haft en förmåga att upptäcka unga, lovande konstnärer och mod att lita på sin egen uppfattning.

Samlingen Swanljung stärker ställningen för nordisk konst, som sedan tidigare ingår i Vasa stads museers samlingar, och är en viktig del av museernas samling av samtidskonst. En del av samlingen har varit deponerad i Kuntsi museum för modern konst sedan år 2007.

I donationen ingår ett arkivmaterial med dokument i anslutning till konsten, verken i samlingen och samlandet. Samlingen förvaltas av Vasa stads museer, dit förutom Kuntsi museum för modern konst även hör Tikanojas konsthem, Österbottens museum, Vasa konsthall och Gamla Vasa museum.

Donationen firas genom en utställning nästa år på Kuntsi museum för modern konst. Utställningen öppnas i februari och pågår hela året.