Läromedel

Museet i en kappsäck

 

Ibland går det inte att ta med sig gruppen på besök till något av stadens muséer, och för att lösa det problemet erbjuder Vasa stads museer Museet i en kappsäck-paket till utlåning. Med deras hjälp kan man göra ett museibesök t.ex. i klassrummet.

I kappsäckarna finns bilder och föremål med vars hjälp man kan bekanta sig med muséernas samlingar, konsthistoria, Vasas historia och havslevande djur. Innehållet kan anpassas till olika åldersgrupper.

Muséet i en kappsäck är en del av kulturfostransprogrammet KOPS. Enligt programmet riktar sig Museet i en kappsäck främst till förstaklassare, men de passar även andra årskurser. Kappsäckarna går att använda i samband med olika ämnen, t.ex. slöjd, bildkonst, modersmål, historia, biologi, geografi och olika studiehelheter.

 

Modern konst-kappsäcken

I den här kappsäcken av Kuntsi musem för modern konst finns bilder, uppgifter och texter med vars hjälp man kan bekanta sig med nutidskonsten. En del av materialet finns också tillgängligt digitalt här och här , detta kan t.ex. projiceras på väggen i klassrummet.

 

Läs mer om Museet i en kappsäck här.