Visas nu

Samling Swanljung – Med hjärtats röst

25.2.–20.8.2023

Tandläkaren Lars Swanljung (1944–2022) en betydelsefull samling med nutidskonst som han donerade till sin födelsestad Vasa året 2018.

Swanljungs passion för bildkonst föddes i slutet av 1980-talet. De första anskaffningarna var amerikansk popkonst tillsammans med nordisk samtidskonst. Numevärt ligger huvudvikten på finsk konst.

Som samlare var Swanljung fördomsfri. Han fascinerades särskilt av den anspråkslösa, minimalistiska och konceptuella konsten, men samlingen finns också humor och känslighet. Swanljung samlade modigt på tidens samtidskonst, utan att sky provocerande motiv. Han nöjde sig inte med att skaffa endast det han själv personligen tyckte om utan han sökte något nytt och utmanade sig själv. Förutom konstnärer som redan befäst sin ställning och konstnärer i sin generation riktade han blicken mot unga lovande begåvningar. Swanljung gjorde sina förvärv med eftertanke, men framför allt var det stark intuition som påverkade besluten. Vid konstinköp gav Swanljung ofta rådet: lyssna till ditt hjärta.

Samling Swanljung består av över 900 verk av ca 400 konstnärer. Utställningen presenterar ett urval av samlingens pärlor, konstverk som sällan beskådats samt nyare anskaffningar. I utställningen betonas finsk konst från och med 1980-talet, men även några utländska konstnärer har lyfts fram.

I utställningen finns verk bl.a. av följande konstnärer: Josef Albers, Kari Cavén, Carolus Enckell, Kristaps Gelzis, Jorma Hautala, Aaron Heino, Pasi Karjula, Pertti Kekarainen, Tiina Ketara, Jukka Korkeila, Lauri Laine, Marika Mäkelä, Jussi Niva, Paula Ollikainen, Jyrki Parantainen, Mari Rantanen, Silja Rantanen, Anne Tompuri, Marianna Uutinen, Marko Vuokola, Hannu Väisänen.

Bild: Silja Rantanen: Utan besvär (Sans souci), 1987, olja på duk, Foto: Seppo Hilpo