Visas nu

Året unga konstnär 2022 – Emma Jääskeläinen

At Her Fingertips

1.10.2022­­­­–29.1.2023

 

Bildkonstnär Emma Jääskeläinen (f. 1988) är känd för sina massiva monumentala stenskulpturer i  vilka hon använder klassiska bergarter som granit, marmor och travertin som hon uppdaterar till samtidskonst. Att bearbeta monumentala stenverk är långsamt arbete som kan pågå i många år. Som konstnär undviker Jääskeläinen överdriven allvarlighet i sina verk genom att också välja material som överraskar. Ull av finullsfår, glas, en ring, chiliskida, syntetfiberpäls eller keps är material som konstnären använder.  Monumentalskulptur som ryms i fickan avspeglar bra hur Jääskeläinen leker med skalan. I sin skala använder hon t.ex. ord som gripbar, krambar och omöjlig.

Kroppslighet är en viktig tematisk utgångspunkt i Jääskeläinens konst. Hanteringen av massor är fysiskt och dialogen mellan konstnären och materialet får konkret form utan att känsligheten glöms bort. Det är genom rörelse och närvaro, bearbetning av massa och volym som konstnärens intuitiva upplevelse överförs för att sedan betraktas och upplevas gemensamt.

Det riksomfattande Årets unga konstnär-evenemanget kom till år 1984 på initiativ av föreningen Tampereen Nuorkauppakamari. Syftet med evenemanget är att skapa diskussion och främja samtidskonstens synlighet. Med priset vill man stöda internationellt intressanta finländska konstnärer under 35 år. Utställningen har producerats av Tammerfors konstmuseum.

 

Emma Jääskeläinen, Night Studio, 2021. Saastamoinen stiftelsens konstsamling / EMMA – Esbo moderna konstmuseum. Foto: Ari Karttunen / EMMA 2021

 

Emma Jääskeläinen. Foto: Paavo Lehtonen, 2021

 

Kristian Krokfors – Forever Young

1.10.2022-29.1.2023

 

Kristian Krokfors född 1952 i Ylistaro i Österbotten valdes till den allra första Årets unga konstnär 1984 och i samband med detta öppnades en utställning i Tammerfors konstmuseum i början av 1985.  Genom utställningen Forever Young firas Krokfors långa karriär. I utställningen ingår målningar, monotypier och grafik. En del av verken visades redan i den första Årets unga konstnär-utställningen.

Krokfors hör till de konstnärer som finslipar sin framställning mot allt större perfektion genom att koncentrera sig på ett visst avgränsat tema. Under årens lopp har också nya bildteman vid sidan om byggnader, träd, koner, ballonger och andra noggrant och systematiskt komponerade bildelement från början av karriären tillkommit men grundelementen har bibehållits. En central del i Forever Young-utställningen utgörs av en grupp av verk från åren 2018−2022, vilka föreställer badbollar i bassäng.

Krokfors verk är samtidigt välkända och främmande, verkliga och overkliga. Temat i dem är föreställande, men abstraherat. Föremålet i verket är konkret men påminner om oändlighet. Verken lockar till att begrunda varandets karaktär. Det är uttryckligen frågan om att tolka världen och dess sanningar, som konsthistorikern Tomi Moisio skriver i boken som ges ut i samband med utställningen.

Utställningen har producerats av Tammerfors konstmuseum.

 

Kristian Krokfors Badbollar, 2022. Foto: Jussi Tiainen