Visas nu

Visas nu

 

Erik Johansson – Places Beyond

12.6.-24.10.2021

Den internationellt framgångsrika fotokonstnären Erik Johansson ställer ut för första gången i Finland – konstnärens ansenliga privatutställning Places Beyond presenteras i Kuntsi museum för modern konst på sommaren 2021.

Den svenska konstnären Erik Johanssons häpnadsväckande fotografier ställs ut för första gången i Finland i Kuntsi museum för modern konst i Vasa.

Konstnären Erik Johansson (f.1985) har lyckats skapa stora fotografiska verk med visuella omöjligheter, vilka förvillar och bjuder betraktaren på en surrealistisk illusion. Den svenska konstnären skapar i sina fotografier världar, där fantasin möter verkligheten. Han använder kamera och bildhanteringsprogram skickligt och sammanknyter i sina illusoriska fotografier element som förvillar betraktaren. I fotografier där verklighet och fantasi blandas vänds synvinkeln överraskande upp och ner.

Utställningens namn Places Beyond beskriver även utställningens innehåll. Enligt konstnären är hans fotografier:

“en hyllning till platser som påverkar våra liv samt till platser som vi själva skapar och som förvisso existerar bortom. Platserna kan vara fysiska, som vi upplever med våra sinnen och platser som vi bär inom oss och som endast vi själva har tillträde till. De är skildringar av världar som både existerar och inte existerar. De är å ena sidan beskrivningar av det verkliga och å andra sidan det som vi alla känner inombords.”

I bakgrunden till fotokonstnär Johanssons arbeten finns en teknisk kompetens och skicklighet i likhet med holländaren M.C. Eschers anda, att skapa visuella illusioner om trappsteg som fortsätter i det oändliga. I Johanssons utbildning har ingått bl.a. interaktionsplanering. Han är också dataingenjör och intresserad av teknisk och matematisk problemlösning samt av visualisering i anslutning till illustrering.

Johanssons arbetsprocess är flerfasig och tidskrävande. Konstnären konstruerar fysiska modeller av bl.a. kartongrullar, papper, mjöl eller vätska som han använder i sina skisser och ritningar. Efter det fotograferar han materialets form och konstruktion, som blir en del av verken. Johansson har en bildbank med hundratals fotografier av landskap, byggnader, djur och människor. Med montageteknik sammanför han de olika elementen till en färdig digital bild.

Johansson är uppvuxen på en gård i västra Götaland i Sverige. Naturen och utforskandet av den samt det svenska landskapet återkommer i hans bilder. Det skandinaviska landskapet, och t.o.m. landsbygdsidyllen återkommer i de soliga och positiva fotografierna. I hans verk kan man även se intryck från Elsa Beskows och Sven Nordqvists sagovärldar samt från konsthistorian Salvador Dalís och René Magrittes surrealism.

Enligt Johansson föds vi kreativa och i barnets värld är fantasin verklighet. Magi och sanning är inte varandras motsatser. Men fantasin måste man ändå öva upp precis som andra färdigheter som hör ihop med att växa, såsom läsning, räkning eller muskelkondition.

“Jag funderade i något skede att min fantasi är en guldgruva som jag gräver i bit för bit och en dag ser jag ner i en tom grop. Men tvärtom har jag under årens lopp märkt att ju mer jag jobbar med mina bilder desto friare och kreativare är mitt tänkande och desto rikare blir min fantasi. Det är som en skattkista som fylls ju mer jag tar därifrån. Fantasin är tankens muskel som man måste öva upp. För att växa och utvecklas behöver den tid och rum.”

Den internationellt kända Erik Johanssons fotografier har förutom i hans hemland Sverige varit utställda på olika håll i världen, bl.a. i Australien, Sydkorea, Norge, Frankrike, Tyskland, Ryssland och Förenta staterna, men ännu inte i Finland. Utställningen Places Beyond kommer till Vasa från Fotografiska i Tallinn, där den visades år 2020. Erik Johansson bor och arbetar i Prag, men hans internationella karriär har fört fotografen runtom i världen.

Bild: ©Erik Johansson, Full moon service.

 

1868 – 2021 – 2068

12.6.-24.10.2021

Utställningen 1868 I 2021 I 2068 vid Kuntsis museum för modern konst lyfter fram omfattande samhälleliga strukturer och problem, vilkas verkan på människors liv är lika stor i nutid som i det förgångna och i framtiden. Namnet på utställningen, en serie årtal, symboliserar denna tidslinje.

Utställningens utgångspunkt är det förgångna, då Finland på 1860-talet genomled svåra nödår. Under de stora hungeråren avled 8–10 % av den dåvarande befolkningen i Finland av brist på mat och av epidemisjukdomar, och hundratusentals gav sig ut för att tigga i ett förtvivlat försök att överleva.

På 2020-talet hotas hela världen av coronaviruspandemin samt av klimatförändringen och andra naturkatastrofer som människan med sin verksamhet har förorsakat. Osäkerheten ökar genom de stora politiska och ekonomiska fluktuationerna, som känns för stora och abstrakta för att man ska kunna förstå dem, men som trots det på ett konkret sätt inverkar på vars och ens vardag. Globalt är hungern lika verklig nu som på 1860-talet.

Utställningen presenterar sju nutida finska fotografikonstnärer, som dokumenterar, utforskar och berättar historier om oss människor och den värld vi har skapat. Flera av konstnärernas bildserier har uppkommit under långa arbetsprocesser. Perspektiven, som har finslipats under många år, går på djupet i det tema de granskar, lugnt frågande, lyssnande och sökande sig fram till en förståelse. Förutom mot det förgångna vänder sig blicken också mot framtiden och frågar vart vi riktigt är på väg.

Vid sidan av fotografiverken finns också arkivmaterial från 1860-talet, vilket ger sin egen bistra och konstaterande bild av händelserna för mera än 150 år sedan. Statistiken över döda och insjuknade, upplysande och praktiska anvisningar om hur man kan tillreda ersättande mat samt politiska och ekonomiska översikter över situationen i det autonoma landet öppnar perspektiv på vardagen för människorna under 1860-talet. Trots avståndet i tid kan det bland dessa samtidskällor finnas också överraskande bekanta tankar och fenomen, som igen är aktuella och en del av den verklighet vi lever i också i dag.

Framtiden vid utställningen gestaltas i Bita Razavis nya dokument, som har producerats enkom för denna utställning.

Konstnärerna på utställningen är Touko Hujanen, Paula Humberg, Jaakko Kahilaniemi, Joel Karppanen, Lasse Lecklin, Heidi Piiroinen och Bita Razavi. Utställningen har producerats av Vasa stads museer och kurator för den är amanuens Anna Franck. Utställningen, som koncentrerar sig på fotografikonst, har skapats i växelverkan med utställning som visas i övre våningen.

Bild: Joel Karppanen: Fält (2016) från serien Finska pastoral.

 

Artist Talk: Lasse Lecklin & Heidi Piiroinen 26.9.2021