Visas nu

Visas nu

 

Kuntsis samling – Kuntsis Stiftelse 50 år
13.3.-30.5.2021

 

Kuntsis Stiftelse har bakom sig en 50-årig historia, som firas med utställning på Kuntsi museum för modern konst. Kuntsis samlingar presenterades i Helsingfors Konsthall under våren och sommaren 2020, och nu man kan bekanta sig med den omfattande samlingen i Vasa.

Konsul Simo Kuntsi (1913–1984), ursprungligen Vasabo, grundade år 1970 stiftelsen som bär hans namn. Kuntsis Stiftelse blev genast känd för sitt fördomsfria sätt att placera sin växande samling i det offentliga rummet, i Vasas nya handelsläroverk. Sålunda fick Vasa nationell uppmärksamhet och betydelse. En dröm om ett museum för nutidskonst levde starkt på olika delar i Finland och permanent visade nutidssamlingar var sällsynta i början av 1970-talet.

Kuntsis Stiftelses verksamhetsidé var ända från början att samla och visa aktuell konst samt att visa upp konstvärldens nya och närhistoriens fenomen. Samlingen växte snabbt under 1960–80-talen och samlingen definieras starkt av dessa årtionden. Konsten från denna tidsperiod – bland andra pop- och kinetisk konst, informalism, neoexpressionism – är särskilt välrepresenterad i samlingen. Stiftelsens mest aktiva konstanskaffningsperiod skedde under Simo Kuntsis livstid, men samlingen utökas regelbundet ännu idag.

 

Juhani Linnovaara: Utan titel. Bild: Mikko Lehtimäki

 

Kuntsis samling profilerar sig framförallt som en betydande finsk samling med modernistiske- och samtidskonst, och omfattar verk som blivit klassiker. Genom stiftelsens förslag och med den här samlingen som bas öppnades år 2007 Kuntsi museum för modern konst i Vasa.

Kuntsis samlingsutställning baserar sig på utställningen som visades i Helsingfors Konsthall år 2020. I utställningen visas framförallt samlingens hörnstenar, verk av 1960–80-talens unga konstnärer, numera betydande finska konstnärer, som har förtjänat sin plats inom konsthistorien. Juhani Harri, Kimmo Kaivanto, Ahti Lavonen, Juhani Linnovaara, Kauko Lehtinen, Leena Luostarinen, Kimmo Pyykkö, Marjatta Tapiola och Kain Tapper är utställningens kända konstnärer, men också mera sällan visade konstnärer och verk, samt ett urval av utländsk konst, har tagits med i utställningen. I samband med utställningen har stiftelsens historik publicerats (Simon suosikit, Maahenki 2020).

Utställningen har porducerats i samarbete med Kuntsis Stiftelse. Kurator för utställningen är Kuntsis Stiftelses ombud, museidirektör emerita Anne-Maj Salin.

Övre bild: Tuomo Lukkari, Angelus.