Visas nu

Markku Hakuri & Jan Kenneth Weckman: Bergtagen

14.4-11.9.2022

 

I Kuntsi museum för modern konst får vi ta del av Markku Hakuris (f.1946) och Jan Kenneth Weckmans (f.1946) samutställning Bergtagen. De har ställt ut tillsammans två gånger tidigare och nu visas deras verk i en avslutande trilogi. Grundtanken med utställningen är två konstnärers dialoger och utbyte av tankar om litteratur, bildkonst och globala förändringar.

Vid ett tillfälle nämndes Thomas Manns klassikerroman Bergtagen (Der Zauberberg, 1924), vars aktualitet och symbolik skapade ingångar till ett inspirerande samarbete. Bergtagen fungerar metaforiskt som en utgångspunkt för konstnärerna som med sina olika uttryckssätt och formspråk erbjuder olika tolkningar och ingångar till utställningens tematik.

I utställningen visar Hakuri teckningar utförda med kulspetspenna och akvarell vid sidan av större verk i blandteknik på faner. Hans verk är visuella berättelser – själens arkelologi. Teckningarna har sin utgångspunkt i ett treårigt projekt där Hakuri dagligen slumpmässigt valde ut en pressbild ur Helsingin Sanomat, varefter motivet omvandlades till konstnärens egna sinneslandskap. Några av motiven i teckningarna återkommer också som detaljer i de större verken. Vid sidan av Hakuris föreställande, men samtidigt fantasifulla skildringar tar Weckmans abstrakta eller halvt abstrakta verk plats.

 

A Bend in the River – Älven kröker sig, 2021 Blandteknik på faner, 122 x 244 cm Foto: Markku Hakuri

 

Flera av Weckmans serier är grafiska, där linjeringen har en framträdande roll. I de ofta detaljrika målningarna kan man förnimma bekanta former och skepnader; sluttningar, branter, bergstoppar, störtfloder och solstrålar, kanske en måne eller en sol. Den abstrakta målningens tolkning kan ta stöd av verkets namn. Weckman använder sig också av material från media och även poesin ges utrymme då textfragment skrivna av poeten Leif Färding (1951-1983) införlivats i verken.

Konstnärerna har känt varandra sedan 1970-talet då de studerade vid Finlands konstakademi. De är produktiva konstnärer som också har undervisat, bland annat vid Konstindustriella högskolan i Helsingfors. Weckman är verksam i Åbo och Hakuri i Esbo. Flera av de verk som visas nu är från de senaste åren och några är alldeles nyproducerade. Utställningen är producerad i samarbete med Markku Hakuri, Jan Kenneth Weckman och Vasa stads museer.

 

Markku Hakuri berättar om installationen Bergtagen och Jan Kenneth Weckman berättar om Telefonteckningarna.
Se video.

Längd 6:59. Bild och editering Marcus Lerviks

 

Low Full Moon Meltdown – Låg Fullmånesmälta, 2020 Olja på duk, 180 x 240 cm Foto: Jussi Tiainen

 

Översta bilden: Jan Kenneth Weckman och Markku Hakuri

Foto: Antti Hakuri