Utställningsförslag

Utställningsförslag

På Kuntsis museum för modern konst ordnas utställningar med modern konst och nutidskonst, medräknat bildkonstens nya former. På museet visas finländska konstnärers separat- och grupputställningar, nutidskonstsamlares konstsamlingar och utställningar som handlar om konstsamlandet som fenomen. En central position innehar utställningar som djupdyker i nutidskonstens fenomen och aktuella teman, och som erbjuder förståelse för vår tids fenomen och material att bygga upp identiteter med.

Utställningsutrymmets storlek är 1400 m² på två våningar.

Vi tar emot utställningsförslag som följer riktlinjerna för museets profil. Förslaget bör innehålla en skriftlig beskrivning av utställningsprojektet och av deltagarna samt bilder av verk (bilagorna max. 5MB).

Förslaget kan skickas till adressen: maaria.salo(a)vaasa.fi