Information för gästande skolgrupper

Information för gästande skolgrupper

På Kuntsis museum för modern konst kan du med din grupp besöka olika sorters konstutställningar året om. Man kan boka en guidad visning, eller så kan läraren själv gå runt i utställningen med sin klass.

Före museibesöket

Ett museibesök fordrar alltid planering. Fundera ut hur mycket tid din grupp har, räkna in resorna och gruppens förberedelser på museet. För att se på utställningen är det lämpligt att reservera tid som motsvarar ungefär en lektion (45 min). Tala om besöket på förhand i skolan eller på daghemmet. Man kan förbereda sig för besöket redan under den föregående lektionen genom att bekanta sig med ämnet och de kommande uppgifterna.

Om man vill kan man på förhand reservera en guidning via Österbottens museums info (tfn +358 6 325 3801 eller museoinfo@vaasa.fi). Även om du inte bokar en guidad visning, är det för att undvika trängsel bra att meddela om museibesök på förhand. Grupper som anmäler sig på förhand har möjlighet att bekanta sig med museet vardagar från kl. 9.15.

På Kuntsi ordnas också pedagogisk verksamhet i form av pedagogikveckor med program enligt utställningarnas teman. Tilläggsinformation om den aktuella verksamheten fås från lärarnas e-postlista och från lärarinfona.

Under besöket

Ryggsäckar, jackor och andra privata saker lämnas på krokarna eller i skåpen som finns i museets entré. Om man har bokat en guide för gruppen väntar hen vid museets infodisk.

Före museibesöket är det bra att diskutera med gruppen om hur man bör bete sig i ett museum.  Det viktigaste under ett museibesök är att komma ihåg att man inte får röra vid föremålen. Verken är värdefulla och de kan lätt ta skada.

Ofta är det också bra att komma ihåg att det vara andra gäster på museet samtidigt, och att man måste låta dem få ta del av utställningarna i fred. Med tanke på detta bör man röra sig lugnt i utställningssalarna. Diskussion och frågor är alltid tillåtna, men onödigt oljud vore bra att lämna utanför museet. Gruppens säkerhet och ansvaret för gruppen vilar alltid på läraren.

Efter besöket

På återresan eller i klassrummet kan man diskutera de stämningar och tankar som utställningsbesöket har väckt. Utställningens teman kan man fortsätta arbeta med både på bildkonstlektionerna och på andra lektioner beroende på utställningens tema, dra er inte för att fråga museipedagogen om tips för verksamheten!