Skol- och daghemsgrupper

Skol- och daghemsgrupper

 

Välkommen på konstutställning!

På Kuntsis museum för modern konst kan du med din grupp besöka olika slags konstutställningar året om.  I konstmuseet visar vi verk ur våra egna samlingar eller växlande utställningar med modern och nutida konst. Du kan bekanta dig med vårt utbud på avdelningen Utställningar.

Vi hoppas att så många grupper som möjligt skulle kunna bekanta sig med och fördjupa sig i våra utställningar. Utställningarna kan man bekanta sig med på en guidad tur, men en lärare kan också själv gå runt med sin klass på utställningen. Tips inför planerandet av besöket hittar du på sidan Information för gästande elevgrupper.

Lärare som förbereder en lektion kommer in på museet gratis. För lärare är inträdet gratis i samband med undervisningsgruppen. Guidningarna är avgiftsfria för daghems- och skolgrupper från Vasa, för andra elev- och studerandegrupper är guidningarna avgiftsbelagda. Kolla upp noggrannare prisuppgifter på sidan Öppethållningstider och priser.

Vi önskar er givande stunder tillsammans med konsten!

 

Den pedagogiska verksamheten

För daghems- och skolgrupper ordnas i samband med utställningarna pedagogisk verksamhet i form av pedagogiska veckor. Under den pedagogiska veckan får eleverna bekanta sig med den aktuella utställningen under guidning. Dessutom kan det för grupperna ordnas till exempel workshopar, dramaguidning, detektivrundturer eller guidningar i form av spel. De pedagogiska veckornas guidningar skräddarsys för en viss åldersgrupp enligt utställningens innehåll.  Tilläggsinformation om det kommande programmet får du av museipedagogen eller genom att bli medlem av lärarnas e-postlista.

 

Lärarinfo – bli medlem av lärarnas e-postlista!

Vasa stads museer ordnar två gånger per år ett lärarinfo där man berättar om aktuella utställningar och om museets kommande program. Information om evenemang och det pedagogiska programmet skickas också via museets e-postlista för lärare. Om du ännu inte får post i ditt namn, skicka dina uppgifter per e-post till museipedagogen.