Minikonstnärerna

Minikonstnärerna

Kuntsis Minikonstnärer är en konstklubb riktad till 4-6-åringar, där man under ledning av museipedagogen bekantar sig med utställningar och lär sig att skapa konst på ett sätt som är lätt att ta till sig. Minikonstnärerna möts i Studion, som erbjuder ostörda utrymmen att arbeta i under handledning i Kuntsis museum för modern konst.

Konstklubben leds av konstfostrare Jenni Niemi och workshopledare Laura Hellbom.

Fråga mera om programmet eller om klubbens verksamhet: jenni.nimiei(a)vaasa.fi .

MINI-konstnärerna träffas en gång i månaden på lördagar kl. 15-16. Under läsåret 2022-2023 ordnas 9 träffar:

  • 3.9.
  • 1.10.
  • 12.11.
  • 10.12.
  • 14.1.
  • 4.2.
  • 11.3.
  • 1.4.
  • 6.5.

Båda klubbarna hålls i Kuntsis Studio, där barnen i lugn och ro och under handledning får lära sig.

Konstklubbens läsårsavgift är 70 €/deltagare.

Programmet för detta läsår finns här

Till konstklubbarna kan man anmäla sig fram till 30.8.2022 på adressen https://market.vaasa.fi/

 

 

Vem kan anmäla sig?

Till Minikonstnärerna kan 4-6-åriga barn som är intresserade av att skapa konst anmäla sig. Klubben har förhandsanmälning och i gruppen ryms 10 deltagare. Gruppen är tvåspråkig.

Vad kostar klubben?

Medlem i konstklubben blir man när man betalat läsårsavgiften på 70 € (höst/vår), som förutom handledning också inkluderar allt undervisningsmaterial.

Vad gör man i klubben?

I klubben har barnen en möjlighet att bekanta sig med museet, utställningarna och med sina egna konstnärliga färdigheter. I klubben ordnas workshopar och guidade rundturer och man bekantar sig på ett roligt sätt med olika tekniker och material.

Hur många gånger träffas minikonstnärerna?

Ett nytt läsår börjar i september och fortsätter ända till maj. Minikonstnärerna samlas en gång per månad under den första veckans lördag kl. 15-16. Under läsåret ordnas 9 träffar.

 

Bekanta dig också med våra andra klubbar som riktar sig till barn:

Kuntsis Xs-konstnärer är en konstklubb som riktar sig till 7-12-åriga barn.