Minikonstnärerna

Minikonstnärerna

Kuntsis Minikonstnärer är en konstklubb riktad till 4-6-åringar, där man under ledning av museipedagogen bekantar sig med utställningar och lär sig att skapa konst på ett sätt som är lätt att ta till sig. Minikonstnärerna möts i Studion, som erbjuder ostörda utrymmen att arbeta i under handledning i Kuntsis museum för modern konst.

***

Till konstklubbarna kan man anmäla sig fram till 29.8.2021 på adressen https://market.vaasa.fi/

MINI-konstnärerna träffas en gång i månaden på lördagar kl. 15-16. Under läsåret 2021-2022 ordnas 9 träffar: 11.9, 2.10, 13.11, 4.12, 8.1, 5.2, 12.3, 2.4 ja 7.5. 

Båda klubbarna hålls i Kuntsis Studio, där barnen i lugn och ro och under handledning får lära sig. Konstklubbens läsårsavgift är 70 €/deltagare. 

 

Läsåret 2021-2022

 

11.9                   Vi gör pins och börja på en egen skissbok

2.10                   Vi gör färgglada djur/bokmärken av garn

13.11                  Akvarellmåleri

4.12                   Vi ser Jan-Erik Anderssons utställning –  OBS!  på Österbottens museum  –  och gör egna konstverk utgående från den.

8.1                     Vi prövar på grafik med pressprint-skivor.

5.2                     Vi bekantar oss med Gösta Diehl-utställningen och gör egna konstverk utgående från den.

12.3                   Vi målar med gouache-färg med händerna.

2.4                     Porträtt i blandteknik

7.5                     Måleri på asfalt (om vädret tillåter)

 

***

Vem kan anmäla sig?

Till Minikonstnärerna kan 4-6-åriga barn som är intresserade av att skapa konst anmäla sig. Klubben har förhandsanmälning och i gruppen ryms 10 deltagare. Gruppen är tvåspråkig.

Vad kostar klubben?

Medlem i konstklubben blir man när man betalat läsårsavgiften på 70 € (höst/vår), som förutom handledning också inkluderar allt undervisningsmaterial.

Vad gör man i klubben?

I klubben har barnen en möjlighet att bekanta sig med museet, utställningarna och med sina egna konstnärliga färdigheter. I klubben ordnas workshopar och guidade rundturer och man bekantar sig på ett roligt sätt med olika tekniker och material.

Hur många gånger träffas minikonstnärerna?

Ett nytt läsår börjar i september och fortsätter ända till maj. Minikonstnärerna samlas en gång per månad under den första veckans lördag kl. 15-16. Under läsåret ordnas 9 träffar.

Vem leder klubben?

Konstklubben leds av tf museipedagogen Zara Hinders.

Fråga mera om programmet eller om klubbens verksamhet: zara.hinders(a)vaasa.fi .

Bekanta dig också med våra andra klubbar som riktar sig till barn:

Kuntsis Xs-konstnärer är en konstklubb som riktar sig till 7-12-åriga barn.