För barn och familjer

För barn och familjer

Barn som lyssnar till läraren.
Barn bekantar sig med konst.

Till verksamheten i Kuntsis museum för modern konst hör ett regelbundet pedagogiskt program i form av olika konstklubbar för barn och unga. I klubbarna bekantar man sig med utställningarna under ledning av museipedagogen och man lär sig att göra konst på ett sätt som är lätt att ta till sig. Till klubbarna kan man förhandsanmäla sig om höstarna.

Bekanta dig med våra klubbar:

Minikonstnärerna (för 4-6-åringar)

Xs-konstnärerna (för 7-12-åringar)