Kuntsis stiftelse

Kuntsis stiftelse

Konsul Simo Kuntsi (1913-1984) grundade år 1970 Kuntsis stiftelse som bär hans namn och förde sin konstsamling på 121 verk till sin före detta hemstad Vasa. Samma år som stiftelsen grundades gjorde Kuntsi en överenskommelse med Vasa stad, där staden förband sig att förvara samlingen i staden och att ordna utrymmen för konstverken.

Stiftelsens verksamhetsidé är att erbjuda publiken en möjlighet att bekanta sig med sin tids konst, och att samla och visa upp helt nya bildkonstfenomen samt sådana som hör till det nära förflutna.

Konsul Simo Kuntsi verkade under hela sitt liv som ordförande för Kuntsis stiftelse. I stiftelsens styrelse sitter representanter för konstmuseet Ateneum, Vasa stad och Konstnärsgillet i Finland.  Dessutom har styrelsen kompletterats med andra sakkunniga.

Kuntsis stiftelses styrelse

 

Styrelsen för Kuntsis stiftelse  2022-23

Markku Lumio, ordförande

Hannele Kuntsi-Aalto, representant för släkten Kuntsi

Anne-Marie Viinamäki, stadgeenlig medlem från Vasa stad

Teemu Mäki, stadgeenlig medlem från Finska konstnärsförbundet

Leevi Haapala, stadgeenlig medlem från Nationalgalleriet

Susanna Kuningas, sakkunnig medlem

Anne-Maj Salin, ombud för stiftelsen

 

De långvariga medlemmarna i Kuntsis stiftelses styrelse konstnären Kauko Lehtinen (1925-2012, Åbo) och konstnären Veikko Takala (1923-2008, Vasa) utnämndes i november 2007 till hedersmedlemmar för Kuntsis stiftelse.

Kontaktuppgifter och förfrågningar: Ombud Anne-Maj Salin, Annemaj.salin(a)gmail.com, tfn 040 590 5524.

https://www.kuntsinsaatio.fi/sv/kuntsin-sti-sv