Simo Kuntsi

Simo Kuntsi

Simo Kuntsi berättar om ett konstverk.
Simo Kuntsi

Simo Kuntsi (1913-1984) föddes i Jyväskylä, men flyttade som femåring – efter Finska inbördeskriget – till Vasa tillsammans med sin familj.  Kuntsi utexaminerades som ekonom från Helsingfors handelshögskola år 1934. Han började sin karriär i faderns fotspår i Vasa Ångkvarns tjänst, och hann före sin pensionering ha flera olika befattningar, som kommersiell chef, vice verkställande direktör samt medlem i styrelsen. Kuntsi gifte sig 1937 med Margareta Knuus och de fick tre barn. Efter att paret skilt sig gifte Kuntsi om sig med FM Anna Kaarina (Kaisa) Kaukoranta.

Till Kuntsis barndomsfamilj hörde far Kaarlo, mor Helmi (f. Kiljander), den ett år äldre brodern Risto och lillasyster Sinikka. Barndomshemmets atmosfär närde uppvaknandet av konstintresset och senare fick också teckningsläraren Toivo Talvi på Lyceet Simo och hans bror Risto till att intressera sig för bildkonst. Medlemmarna i Kuntsis familj hörde bl.a. till Vasa konstförening. Fadern Kaarlo började på 1920-talet att inreda hemmet med finländska konstnärers verk, som han införskaffade från konstföreningens utställningar eller direkt av lokala konstnärer. Simo fick vara med och välja lämpliga tavlor för hemmets väggar, vilket hade stor betydelse för pojken. Däremot godkände inte fadern Simos drömmar om att bli en professionell konstnär.

Simo Kuntsi började samla konst på 1950-talet. Han samlade till en början äldre finländsk konst och blev senare i början av 1960-talet också intresserad av finländsk samtidskonst. Kuntsi samlade också tillsammans med sin fru Kaisa internationell konst från 1950-talet ända till 1980-talet. I en intervju i Suomen Kuvalehti år 1983 förde Kuntsi fram sin passion för konstsamlandet: ”Jag har aldrig varit en slösaktig natur, jag har inte överdrivit eller levt ett överdådigt liv. Konsten har för mig varit den lyx jag har ägnat mig åt”.