Kuntsis museum för modern konst – historia

Kuntsis museum för modern konst – historia

Kuntsis museum för modern konst har namngetts efter konsul Simo Kuntsi (1913-1984). Kuntsis stiftelses konstsamling är en av de mest betydande finländska samlingarna av nutidskonst.

För Kuntsi var det viktigt att göra aktuell konst känd och han drömde också om att i Finland grunda ett museum för modern konst. Kuntsi grundade år 1970 en stiftelse som bär hans namn, till vilken han donerade sin växande samling på 121 verk. Samma år blev en del av samlingen offentligt utställd i Vasa handelsläroverks utrymmen.

Vasa stadsfullmäktige beslöt år 2000 att det före detta Tullpackhuset som är beläget i Inre hamnen skulle byggas om till ett museum för modern konst. Byggandet påbörjades år 2004 och för publiken öppnades Kuntsis museum för modern konst i februari 2007.  Då förverkligades överenskommelsen som år 1970 hade knutits mellan Kuntsis stiftelse och Vasa stad om en permanent utställning i Vasa för konstsamlingen.

År 2007 deponerade Lars Swanljung sin nutidskonstsamling hos Kuntsis stiftelse. På det här sättet fick två betydande konstsamlares samlingar ett hem på Kuntsis museum för modern konst. Samlingarna som har deponerats i museet samt annan nutidskonst visas i olika växlande utställningar.

 

Tullpackhuset

Tullpackhuset som togs i bruk år 1879 har ritats av arkitekt Ernst Theodor Granstedt. Byggnaden som till sin stil representerar nyrenässansen utvidgades på basen av stadsarkitekt Carl Schoultz ritningar år 1925. På övre våningen byggdes kontorsutrymmen på 1950-talet.

I Tullpackhusets utrymmen har på 1990- och 2000-talen verkat bland annat Nándor Mikolas akvarellmuseum samt tullen.