Kontaktuppgifter och tillgänglighet

Kontaktuppgifter och tillgänglighet

Kuntsis museum för modern konst

Inre hamnen, 65100 Vasa, Finland

PB 3, 65101 Vasa, Finland

 

Museets info och museibutik:

tfn +358 40 183 0440

fax + 358 6 317 1046

kuntsi.info@vaasa.fi

Guidningsbokningar: tfn + 358 (0)6 325 3800 (tisdag-fredag kl. 10-15)

Personalens kontaktuppgifter

Kuntsis museum för modern konst på Facebook

 

Tillgänglighet

Museibesökarna representerar alla åldersgrupper, och därför har man i planeringen beaktat behovet av att kunna förflytta sig obehindrat samt de olika användargruppernas önskemål. I museet som är på två plan kan man röra sig med hiss från en utställning till en annan. Man kommer in på museet med rullstol och vid ingången finns en infartsramp. Man kan också låna en rullstol för kundbruk i museet. På museets första våning finns skötrummet för barn och inva-toalett samt låsbara skåp för förvaring av kläder och ryggsäckar.

Gatorna på vägen till museet är branta och ojämna, vilket försvårar rörligheten med hjälpmedel (Biblioteksgatan och Sandögatan).

Vägen till museet är inte utmärkt med informationsskyltar. Utsidans kullerstenar kan vara hala vid fuktigt väder. Tågskenorna kan försvåra rörligheten och förorsaka fara för krock.

Det går att köra med bil ända fram till museets huvudingång. Inva-parkeringsplatsen och de andra kundplatserna är belägna i närheten av museibyggnaden på Sandögatans sidas parkeringsplats.

Tjänster: Museibutik, Studio, konstbibliotek

Tillgänglighet: Hiss, möjlighet att röra sig med rullstol, inva-toalett, skötrum, låsbar klädförvaring, parkering, infartsramp.

 

Kuntsis planritning

Se en större bottenplansritning (PDF 2 mb)