Kuntsi har verksamhet för unga

På Kuntsi museum för modern konst ordnas en verksamhetsgrupp, ”Konst och känslor”, som är avsedd för 14–18-åriga ungdomar. Den pågår fem torsdagar i rad med början från 7.11. Även om gruppen är konstbetonad förutsätts inget konstnärligt kunnande.

I gruppen får man göra egen konst, bekanta sig med olika kreativa metoder, uttrycka sig själv med konstens olika medel och bekanta sig med aktuella konstutställningar. I gruppen behandlas genom konsten också känslor och deras uttryck, men deltagande i gruppen förutsätter inte att man ska prata om egna känslor.

Gruppen samlas på Kuntsi 7.11–5.12 på torsdagar kl. 15.30–17.00. Gruppen är finskspråkig.

Verksamheten ordnas av öppenvårdsenheten Avokki och projektet Ero lapsiperheessä Pohjanmaa i samarbete med Vasa stads museer.